Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges lantbruksuniversitet

Centrum för ekologisk produktion och konsumtion (EPOK)

Protokoll från ledningsgrupp/styrgrupp

Något protokoll från nuvarande styrgrupp finns ännu inte.

 
Sidan uppdaterad: 2015-10-16. Sidansvarig: karin.ullven@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen