Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges lantbruksuniversitet

Centrum för ekologisk produktion och konsumtion (EPOK)

Vision och syfte för EPOK

EPOK är en mötesplats för forskare, rådgivare, lantbrukare, beslutsfattare, näringsliv, organisationer och studenter och ett nav för kunskapsförmedling om ekologisk produktion och konsumtion.

Kunskapsförmedling och kommunikation

  • bidra med saklig och välgrundad kunskap utifrån flera perspektiv som leder mot ökad hållbarhet i ekologiskt lantbruk
  • förse beslutsfattare med fördjupade kunskaper om ekologiskt lantbruk
  • främja dialogen om ekologiskt lantbruk mellan forskare och samhälle
  • medverka till att forskningsresultat snabbt når ut och tillämpas

Samordning och initiering av forskning

  • bidra till att forskningen om ekologiskt lantbruk är relevant för olika målgrupper
  • medverka till att forskningen om ekologiskt lantbruk främjar hållbarhet i hela lantbruket
  • främja samarbete och tvärvetenskap
  • bidra till ökad internationell samverkan

Samordning och initiering av utbildning

  • medverka till att SLU:s grund- och forskarutbildning erbjuder utbildning av hög kvalitet om ekologiskt lantbruk
  • samordna och initiera efterfrågad uppdragsutbildning om ekologiskt lantbruk i vår omvärld
 
Sidan uppdaterad: 2015-02-20. Sidansvarig: Maria.Wivstad@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se