Centrumbildningar och projekt
Centrumbildningar och projekt

Centrum för ekologisk produktion och konsumtion (EPOK)

SLU EkoForsk

Programmet initierades 2002 och utgör en del av SLU:s satsning på att öka den ekologiskt odlade arealen i Sverige.

TomatplantaSedan 2002 har SLU fördelat 7 miljoner kronor per år till forskning om ekologisk produktion. Utlysningarna har gjorts för tre år i taget.

Syftet är att förbättra kunskapsunderlaget för utveckling av växtodling, djurhållning samt frukt-, bär- och grönsaksodling på friland eller i växthus. Projekten skall bidra till utveckling av en mer uthållig produktion med avseende på miljöhänsyn, djuromsorg, resurshushållning, avkastningsnivå och produktivitet.

Under projektlistorna finns sidor som beskriver projektet och för avslutade projekt finns ofta mer dokumentation i form av Slutrapport, Faktablad, Redovisning etc.

Läs mer på hemsidan för SLU EkoForsk 

Sidan uppdaterad: 2014-04-02. Sidansvarig: Maria.Wivstad@slu.se
 
 
 
 

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen