Centrumbildningar och projekt
Centrumbildningar och projekt

Centrum för ekologisk produktion och konsumtion (EPOK)

November 2011

2011-11-07 -  Framtidsverkstad med Ekologiska Lantbrukarna
Ekologiska Lantbrukarna bjuder in till höstkonferens i form av en tvådagars framtidsverkstad. Klimat, närproducerat foder och verksamheten för 2012 står på agendan.
2011-11-08 -  Framtidsverkstad med Ekologiska Lantbrukarna (forts.)
Ekologiska Lantbrukarna bjuder in till höstkonferens i form av en tvådagars framtidsverkstad. Klimat, närproducerat foder och verksamheten för 2012 står på agendan.
2011-11-08 -  Hundra procent ekologiskt foder till grisar
Jordbruksverket och EPOK hälsar grisföretagare, rådgivare och forskare välkomna till två dagars kunskapssamling om hundra procent ekologiskt foder till grisar
2011-11-08 -  Framtidens växtskydd, vilken väg ska vi gå?
Kungl. Skogs- och lantbruksakademien bjuder in till konferens för att diskutera framtidens växtskydd. SLU är självklart starkt representerat, bland annat kommer Maria Wivstad från EPOK att tala om Växskyddsmedel...
2011-11-08 -  Ekologisk mat inom offentlig sektor
Ekologiskt Forum i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) bjuder in till ett seminarium som lyfter 25 procentsmålet för ekologisk mat och lagen om offentlig upphandling (LOU)
2011-11-09 -  Hundra procent ekologiskt foder till grisar (forts.)
Jordbruksverket och EPOK hälsar grisföretagare, rådgivare och forskare välkomna till två dagars kunskapssamling om hundra procent ekologiskt foder till grisar
2011-11-09 -  Ekologiskt jordbruk – mer än krav
Välkommen till föredrag och diskussion med Gunnar Rundgren, konsult i utveckling av ekologisk produktion
2011-11-09 -  Demonstration av teknik för rostning av bönor och ärter
Svenskt lantbruk har saknat möjlighet att kunna värmebehandla olika slags bönor och ärter till foder för svin, fjäderfä och nötboskap. Men nu finns 
en kommersiellt tillgänglig småskalig teknik i Sverige....
2011-11-09 -  Resurseffektivitet och livsmedelsförsörjning
IFOAM EU GROUP bjuder in till konferens i Bryssel, Belgien den 9 november. Fokus ligger på effektiv användning av begränsade resurser, som till exempel kväve och fosfor, där ekologiskt lantbruk kan vara...
2011-11-17 -  Hundra procent ekologiskt foder till fjäderfä
Seminarium i Jönköping 17-18 november 2011. Inom en snar framtid ska allt foder till fjäderfä vara helt ekologiskt producerat. Hur kommer det att gå till och hur kommer det att fungera? Vad säger aktuell...
 

Sök bland kalenderhändelser

Från datum:
dag månad år

Till datum:
dag månad år

Händelse:


Ange ett sökord:


SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se