Centrumbildningar och projekt
Centrumbildningar och projekt

Centrum för ekologisk produktion och konsumtion (EPOK)

April 2012

2012-04-11 -  Forskning och utveckling inom ekologiskt lantbruk
Jordbruksverket anordnar en dag där lantbrukare, rådgivare, forskare och andra aktörer inom lantbruksnäringen kan mötas och diskutera de senaste forskningsrönen inom ekologisk produktion. Projekten som...
2012-04-12 -  International seminar on ruminants, vitamins and fatty acids
Ett internationellt seminarium på SLU Skara om betydelsen av idisslares foder för vitaminer och fettsyror i slutprodukten.
2012-04-13 -  Disputation: Hanna Lindqvist – Tocopherol and ß-Carotene in Forages and their Utilisation by Dairy Cows in Organic Production
Hanna Lindqvists vid SLU Skara försvarar sin avhandling ”α-Tocopherol and ß-Carotene in Forages and their Utilisation by Dairy Cows in Organic Production”. Opponent vid disputationen är Professor William...
2012-04-17 -  6th European Organic Congress
Smart change - towards a sustainable CAP – Organic and high nature value farming shaping future food system
2012-04-18 -  6th European Organic Congress (forts.)
Smart change - towards a sustainable CAP – Organic and high nature value farming shaping future food system
2012-04-19 -  Agriculture, Environmentalism and Horticulture
– Transmission of Innovations, Knowledge and Practical Experience into Everyday Practice
2012-04-20 -  Agriculture, Environmentalism and Horticulture (forts.)
– Transmission of Innovations, Knowledge and Practical Experience into Everyday Practice
2012-04-20 -  Husdjurens och nyttoväxternas mångfald
– hur ser de svenska behoven ut i ett internationellt perspektiv?
En mångfald av växtprodukter utgör basföda för människor i de flesta länder och kulturer och växtförädlingen har framgångsrikt bidragit till en ökad livsmedelsproduktion. Ett fåtal arter svarar för en...
2012-04-25 -  Är 100 % ekologiskt lösningen för att mätta världens befolkning?
I dag är närmare en miljard människor undernärda. Samtidigt växer världens befolkning så att det knakar och vi beräknas bli 9 miljarder år 2050. Det är alltså en stor utmaning att klara livsmedelsproduktionen...
 

Sök bland kalenderhändelser

Från datum:
dag månad år

Till datum:
dag månad år

Händelse:


Ange ett sökord:


SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se