Centrumbildningar och projekt
Centrumbildningar och projekt

Centrum för ekologisk produktion och konsumtion (EPOK)

2011

2011-12-28 -  Samlad front mot morotsbladloppan
Forskare från SLU ska tillsammans med rådgivare och odlare utveckla en bekämpningsstrategi mot skadegöraren morotsbladloppan. Bland annat kommer man att ta reda på vilken morotssort som fungerar bäst som...
2011-12-28 -  Dofter ska ersätta bekämpningsmedel för äpplen
Skadeinsekter kan vara ett stort problem i äppelodlingar. Rönnbärsmal och vecklare kan i värsta fall förstöra hela skörden. Istället för att bara använda bekämpningsmedel mot skadegörarna ska forskare...
2011-12-15 -  Dokumentation från dansk kongress
Den danska nationella "Økologi-Kongres 2011" med temat "Holdning og Handling" gick av stapeln den 23–24 november. Stora möjligheter till diskussion och debatt om utvecklingen av ekologisk produktion och...
2011-12-15 -  Hållbar matförsörjning byggs upp utifrån lokala utgångspunkter
I en finsk doktorsavhandling jämförs olika metoder för bedömning av miljökonsekvenser av lantbruk: materialflödes- och ekoeffektivitetsindikatorer, metoder för input-output- samt matkonsumtionsscenarier....
2011-12-15 -  Lokala marknader viktiga för ekologiska producenter i USA
Av de ekologiska producenterna i USA säljer 65 procent mer än hälften av sina produkter på en lokal marknad*, enligt en ny studie.
2011-12-15 -  Ekonomiska kalkyler för ekoproduktion uppdaterade
Agriwise – en webbaserad tjänst för ekonomisk planering och rådgivning – har nu uppdaterat de så kallade områdeskalkylerna för olika produktionsgrenar. För ekologisk produktion finns bland annat kalkyler...
2011-12-15 -  Betalningsviljan varierar för olika produkttyper
En ny studie har försökt svara på varför marknadsandelarna för ekologiska produkter är relativt små, trots att många av de attribut som förknippas med ekoprodukter är starkt efterfrågade av konsumenter...
2011-12-14 -  Informativt om Europeisk forskningssamverkan
Core Organic II samordnar ekologisk forskning i 21 europeiska länder. I en ny informativ broschyr beskrivs de elva första projekt som har fått stöd. I fyra av dessa är svenska forskare delaktiga.
2011-12-13 -  EU-projekt om hälsa och välfärd hos ekohöns
Healthyhen är ett tre-årigt europeiskt samarbetsprojekt kring hälsa och välfärd hos ekologiska höns. Projektet som startar i december 2011 ska samla in data från ekologiska värphöns i 8 länder: Belgien,...
2011-12-12 -  Rapsolja mot hallongallkvalster
Behandling med en blandning av rapsolja och såpa på hösten kan begränsa förekomsten av hallongallkvalster. Det ger gott hopp om att ta fram en växtskyddsstrategi för kontroll av hallongallkvalster vid...
 

Sök bland nyheter

Från datum:
dag månad år

Till datum:
dag månad år

Ange ett sökord:


SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen