Centrumbildningar och projekt
Centrumbildningar och projekt

Centrum för ekologisk produktion och konsumtion (EPOK)

Oktober 2011

2011-10-25 -  Jordbrukssektorn måste ta itu med kväve- och fosfordilemmat
IFOAM:s EU-grupp hävdar att den europeiska jordbrukssektorn måste anpassa sig till en växande kväve- och fosforbrist om man vill fortsätta vara produktiv, konkurrenskraftig och miljömässigt ansvarig.
2011-10-20 -  Forskningspengar från Jordbruksverket
Jordbruksverket ska fördela 10 miljoner kronor till nya och pågående projekt inom miljö och ekologisk odling. Sista ansökningsdag är 1 december.
2011-10-19 -  Jobba med EPOK
EPOK söker en projektkoordinator med tvärvetenskaplig inriktning, omfattning 50 procent. Samt en forskare med intresse för växtskydd i ekologiskt lantbruk, omfattning 25 procent.
2011-10-19 -  Glapp mellan attityd till och inköp av ekogrönsaker
I en ny belgisk studie har man undersökt glappet mellan positiv attityd till och låg konsumtion av ekologiska grönsaker.
2011-10-19 -  Mindre fjäderhackning i holländskt system
Rondeel är ett nytt system för äggproduktion som baseras på djurvälfärd snarare än kostnadseffektivitet.
2011-10-19 -  Internationell konferens om ekologisk djurhållning
Den 31 januari är deadline för abstracts till IFOAM:s andra internationella konferens om ekologisk djurhållning den 12-14 september 2012 i Hamburg, Tyskland.
2011-10-19 -  Både grupptryck och objektiv information styr köp av ekologiska produkter
Belgiska/flamländska konsumenter var villiga att betala mer för ekologiska äpplen när de fick mer information om ekologisk produktion. En annan studie visar att grupptryck har stor betydelse för svenska...
2011-10-17 -  Stöd för ekologisk produktion kan ge bättre helhetslösning
Stöd för ekologisk produktion kan minska risken för oönskade miljömässiga och socioekonomiska sidoeffekter i jämförelse med mer direkta åtgärder som exempelvis skatt på gödsel, energi och kraftfoder.
2011-10-17 -  Sociala och moraliska skäl att odla ekologiskt
Icke-ekonomiska aspekter betydelsefulla i valet att producera ekologiskt
2011-10-14 -  Regeringen ber om nya mål för ekologisk produktion
I ett regeringsbeslut från den 6 oktober framgår att Jordbruksverket har fått i uppdrag att ta fram ett förslag till nya mål för ekologisk produktion. Dessa ska ingå i underlaget inför landsbygdsprogrammet...
 

Sök bland nyheter

Från datum:
dag månad år

Till datum:
dag månad år

Ange ett sökord:


SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen