Centrumbildningar och projekt
Centrumbildningar och projekt

Centrum för ekologisk produktion och konsumtion (EPOK)

Oktober 2011

2011-10-05 -  Europas husdjursforskare diskuterade ekosystemtjänster
Ekosystemtjänster i husdjursproduktion diskuterades grundligt på husdjursforskarnas årliga möte.
2011-10-05 -  Ny kalkyl för produktion av ekogrisar
Svenska Pig har gjort en kalkyl för en gård med ekologisk grisproduktion. Det visar på ett ökat intresse för ekologisk grisproduktion.
2011-10-05 -  Bekämpningsmedel på drift är skadligt
En ny studie från Kalifornien, publicerad i American Journal of Epidemiology, visar en förhöjd risk för prostatacancer för män som bor eller arbetar nära jordbruksmark som besprutas med metylbromid eller...
2011-10-05 -  Andra utlysningen för CORE Organic II
Växtförädling och Marknad är de två temana i den andra utlysningen av CORE Organic II. Preliminära ansökningar ska vara inne 16 januari och de fullständiga i mitten av maj. Ansökningsförfarandet sker i...
2011-10-05 -  Seminarium om hundra procent ekologiskt foder till gris
Inom en snar framtid ska allt foder till grisar vara helt ekologiskt producerat. Hur klarar vi det? Vad säger aktuell forskning och vad upplever rådgivare och lantbrukare? Jordbruksverket och EPOK – Centrum...
2011-10-05 -  Är långväga import av ekologiska produkter hållbart?
Klimatutsläpp utmed hela livsmedelskedjan av sojabönor från Kina respektive apelsinjuice från Brasilien till Danmark har studerats i en avhandling från Köpenhamns universitet ’Environmental assessment...
2011-10-05 -  Nektar och gömslen åt de naturliga fienderna
Problemen med skadeinsekter i odlingslandskap och hemträdgårdar skulle kunna reduceras om de naturliga fienderna fick bättre livsbetingelser. Så beskriver Ulf Nilsson tanken bakom så kallad ”bevarande...
 

Sök bland nyheter

Från datum:
dag månad år

Till datum:
dag månad år

Ange ett sökord:


SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen