Centrumbildningar och projekt
Centrumbildningar och projekt

Centrum för ekologisk produktion och konsumtion (EPOK)

2011-10-17

Stöd för ekologisk produktion kan ge bättre helhetslösning

Stöd för ekologisk produktion kan minska risken för oönskade miljömässiga och socioekonomiska sidoeffekter i jämförelse med mer direkta åtgärder som exempelvis skatt på gödsel, energi och kraftfoder.

De miljömässiga och ekonomiska effekterna av alternativa policyåtgärder har analyserats i en nyligen publicerad schweizisk studie av Zimmerman m.fl. (2011). Stöd för ekologisk produktion jämförs med specifika miljömässiga policyåtgärder.

Specifika policyåtgärder är teoretiskt mer effektiva men riskerar enligt författarna att medföra oönskade miljömässiga och socioekonomiska sidoeffekter. Resultaten tyder på att stöd för ekologisk produktion kan minska risken för oönskade miljömässiga och socioekonomiska sidoeffekter.

 

Sök bland nyheter

Från datum:
dag månad år

Till datum:
dag månad år

Ange ett sökord:


SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen