Centrumbildningar och projekt
Centrumbildningar och projekt

Centrum för ekologisk produktion och konsumtion (EPOK)

2011-10-20

Forskningspengar från Jordbruksverket

Den första december är sista ansökningsdag för projekt inom miljö och ekologisk odling.

Jordbruksverket ska fördela 10 miljoner kronor till nya och pågående projekt inom miljö och ekologisk odling. Sista ansökningsdag är 1 december.

Forskare, organisationer och institutioner kan söka medel för nya och pågående projekt inom följande nationella miljökvalitetsmål:
• ingen övergödning
• ett rikt odlingslandskap
• giftfri miljö

Det finns även pengar att söka för projekt inom ekologisk produktion, förbättrad djurhälsa och Programmet för odlad mångfald. Syftet med projekten ska vara att ge underlag för åtgärder som kan tillämpas direkt.

 

Sök bland nyheter

Från datum:
dag månad år

Till datum:
dag månad år

Ange ett sökord:


SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen