Centrumbildningar och projekt
Centrumbildningar och projekt

Centrum för ekologisk produktion och konsumtion (EPOK)

2011-10-19

Jobba med EPOK

EPOK söker en projektkoordinator med tvärvetenskaplig inriktning, omfattning 50 procent. Samt en forskare med intresse för växtskydd i ekologiskt lantbruk, omfattning 25 procent.

EPOK – Centrum för ekologisk produktion och konsumtion har under 2011 rekryterat ett antal forskare inom olika ämnesområden för arbete med kommunikation, syntes och initiering av forskning inom ekologisk produktion och konsumtion.

En av våra medarbetare har rekryterats till andra uppdrag och vi behöver återbesätta uppdraget kring växtskydd inom ekologiskt lantbruk. Uppdraget är på 25 % med start tidigast 2011-12-01.

Vi utlyser samtidigt ett uppdrag som projektkoordinator med tvärvetenskaplig inriktning. Uppdraget är på 50 % med start tidigast 2011-12-01.

Annonerna ligger nu ute på SLU:s huvudsida. Uppdragen annonseras under rubriken "inom Uppsala". Senaste ansökningsdag: 7 november 2011.

Följande uppdrag utlyses:

Forskare med intresse för växtskydd i ekologiskt lantbruk ref nr: 3399/2011

Projektkoordinator med tvärvetenskaplig inriktning ref nr: 3400/2011

Kontakt

Maria Wivstad, föreståndare för EPOK
telefon 018-67 14 09, 070-677 14 09 

 

Sök bland nyheter

Från datum:
dag månad år

Till datum:
dag månad år

Ange ett sökord:


SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen