Centrumbildningar och projekt
Centrumbildningar och projekt

Centrum för ekologisk produktion och konsumtion (EPOK)

2011-10-14

Regeringen ber om nya mål för ekologisk produktion

Jordbruksverket har fått i uppdrag att föreslå nya mål för ekologisk produktion i det kommande landsbygdsprogrammet 2014–2020

I ett regeringsbeslut från den 6 oktober framgår att Jordbruksverket har fått i uppdrag att ta fram ett förslag till nya mål för ekologisk produktion. Dessa ska ingå i underlaget inför landsbygdsprogrammet 2014–2020 och ska redovisas till regeringen senast den 30 maj 2012.

De tidigare målen för ekologisk produktion sträckte sig fram till 2010. Enligt Jordbruksverkets statistik nådde den ekologiska produktionen inte upp till de tidigare gällande målen. Samtidigt är den inhemska efterfrågan betydligt större än produktionen vilket har lett till en omfattande import av ekologiska livsmedel.

 

Sök bland nyheter

Från datum:
dag månad år

Till datum:
dag månad år

Ange ett sökord:


SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen