Centrumbildningar och projekt
Centrumbildningar och projekt

Centrum för ekologisk produktion och konsumtion (EPOK)

2012

2012-12-19 -  EPOK prioriterar växtskyddsfrågor
Ulf Nilsson har undersökt kunskapsbehovet inom ekologiskt växtskydd. Resultatet från enkäten och de två djupintervjuerna presenteras i form av ett faktablad.
2012-12-19 -  Kritik mot studie om ekologisk mat och hälsa
Kritiker menar att faktaurvalet är skevt i den omskrivna studien från Stanford University som enligt vissa visar att ekologisk mat inte är hälsosammare. Det är främst fakta om bekämpningsmedel och dess...
2012-12-19 -  Nytt finskt institut för ekologiska livsmedel
Helsingfors universitet och det statliga forskningsinstitutet MTT har tecknat ett avtal om samarbete för att etablera Finnish Institute for Organic Food. Institutet kommer att fungera som nätverksorganisation,...
2012-12-19 -  "Ekologisk" foderstat ger lika mycket mjölk
En ”ekologisk” foderstat med upp till 70 procent grovfoder ger lika mycket mjölk som en foderstat med 50 procent grovfoder, dessutom blir det bättre lönsamhet. Detta har Mikaela Patel visat i sin avhandling...
2012-12-19 -  Seminarium om nötkreatur, gris, fjäderfä och utevistelse
Den 20 – 21 november i Skara anordnade EPOK seminariet "Det är inne att vara ute". Seminariet samlade cirka 50 lantbrukare, rådgivare och representanter för myndigheter, branschorganisationer samt forskare....
2012-12-05 -  Resultat från sortförsök i ekologisk odling 2012
Nu är resultaten från årets sortförsök inom ekologisk produktion klara. Staffan Larsson, SLU, har varit försöksledare för 24 ekosortförsök med spannmål och trindsäd under 2012.
2012-12-05 -  Kålflugan kan hämmas av flytgödsel
I ett större danskt projekt om effekt av näringstillförsel i olika former undersöktes hur kålflugan påverkades i olika odlingssystem. Kålflugan hade svårare att överleva de ekologiska odlingssystemen....
2012-12-05 -  Örter och baljväxter i fodret ger bättre fett i mjölken
En färsk norsk avhandling visar att grovfoder med örter och baljväxter ger en gynnsammare fettsyrasammansättning. Kortvariga vallar gav dock lägre innehåll av vitamin E i mjölken.
2012-12-04 -  Mer biologisk mångfald på ekologiska gårdar
Vid ett seminarium den 4 december presenterade Camilla Winqvist resultat från en kunskapssammanställning av forskning om biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Syntesen kommer att publiceras inom k...
2012-11-30 -  Mindre mängd mögelgift i ekologisk havre
Lantmännen och Varaslättens Lagerhus undersöker sin spannmålsråvara noggrant. De konstaterar att ekologisk havre generellt har hälften så hög halt av mögelgiftet deoxynivalenol (DON) som konventionellt...
 

Sök bland nyheter

Från datum:
dag månad år

Till datum:
dag månad år

Ange ett sökord:


SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen