Centrumbildningar och projekt
Centrumbildningar och projekt

Centrum för ekologisk produktion och konsumtion (EPOK)

2014-02-11

Programmet färdigt för FoU-dagar om ekologiskt lantbruk

Den 9–10 april i Linköping presenteras den senaste forskningen inom ekologisk växtodling, husdjursproduktion och trädgårdsodling. Temat är "Lönsamhet på kort och lång sikt – robusta produktionssystem" när Jordbruksverket bjuder in till FoU-dagar.

Målgruppen är rådgivare, forskare, lantbrukare, odlare med flera. Förutom den senaste forskningen blir deltagarna uppdaterade på den senaste marknadsutvecklingen. De kommer också få tid att diskutera eventuella målkonflikter mellan att följa marknadens svängningar och att bygga långsiktigt hållbara produktionssystem.

De två dagarna består av gemensamma programpunkter samt tre parallella spår. Läs mer i programmet:

Program FoU-2014

Publicerat av: Karin Ullvén
 

Sök bland nyheter

Från datum:
dag månad år

Till datum:
dag månad år

Ange ett sökord:


SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen