Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges lantbruksuniversitet

En tvärvetenskaplig forskningsplattform

Framtidens lantbruk (Future Agriculture) är en tvärvetenskaplig forskningsplattform vid SLU. I Framtidens lantbruk bygger forskare tillsammans med näringsliv, intresseorganisationer och myndigheter en forskningsplattform kring hållbart nyttjande av våra naturresurser. Plattformen ska stärka tvärvetenskapliga samarbeten och tonvikten är på lantbrukets produktion och markanvändning. Läs mer ...


På gång

Nyheter från oss

2016-04-22 -  Nu kan du ansöka till FA:s doktorandkurs!
Kursen "Interdisciplinär forskning i praktiken - utforska framtidens lantbruk och markanvändning" vänder sig till forskarstudenter med intresse för lantbruks-/bioenergiproduktion, markanvändning, landsbygdsutveckling...
2016-04-22 -  Debattartikel: Är invandringen ljuset för landsbygden och en återkomst av det medborgerliga ansvaret?
De senaste åren har de allra flesta svenska kommuner haft befolkningstillväxt genom invandring från utlandet. Flyktingmottagandet har satt landsbygden i nytt ljus och väcker både framtidstro och framtidsoro,...
2016-03-17 -  Framtidens lantbruks nyhetsbrev har kommit ut
Framtidens lantbruk informerar med ett digitalt nyhetsbrev några gånger per år om sitt arbete för ett hållbart lantbruk. Nyhetsbreven innehåller information om kommande seminarier, nya publikationer och...
2016-03-15 -  Kött och mjölk från djur uppfödda på bete och restprodukter – ger det en hållbar kost?
Har du funderat på våra matvanors miljöpåverkan? Hur ska du välja för att matproduktionen ska uppfylla så många miljömål som möjligt? Och vad är egentligen viktigast – att kunna äta kött – att dricka mycket...
2015-12-11 -  Projekt om hållbar proteinkonsumtion - vetenskaplig publikation
Elin Röös och medförfattare har publicerat sina resultat av Framtidens lantbruks projekt om hållbar svensk proteinkonsumtion i en vetenskaplig artikel i tidningen Food Policy: Limiting livestock production...
 
Sidan uppdaterad: 2015-05-13.

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen