Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges lantbruksuniversitet

Nyheter från Future Forests

Jean-Michel Roberge, forskare inom Future Forests 

Naturvårdseffekter tar tid

En utmaning inom naturvårdsekologin är att det kan ta lång tid innan de fullskaliga effekterna av naturvårdande åtgärder blir synliga. Vid SLU håller landskapsekologen Jean-Michel Roberge tillsammans med en grupp forskare inom Future Forests på med att försöka förutse framtida effekter av dagens naturvård med hjälp av modelleringsverktyget Heureka, som används för att skriva fram hur skogen utvecklas under olika former av skogsskötsel.

Nyheter från Future Forests

150327: Där mycket vatten flödar – där hittas fler växtarter

Mångfalden av växter längs norrländska vattendrag påverkas av både yt- och grundvatten. Att det finns en så stark koppling mellan vegetation och hydrologi är en kunskap som kan få stor praktisk betydelse för naturvården inom skogsbruket. Det skriver Lenka Kuglerová i sin avhandling som hon försvarade vid Umeå universitet i går. Två av delstudierna har hon utfört i samarbete med Anneli Ågren och Hjalmar Laudon från Future Forests. Läs en artikel

150327: Future Forests Johan Sonesson talar på SLAs förbundsstämma

Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet har sin stämma den 15 april. En av de inbjudna talarna på förbundsstämman är forskaren Johan Sonesson, som sitter med i Future Forests ledningsgrupp. Läs mer

150324: Naturvård tar tid

En utmaning inom naturvårdsekologin är att det kan ta lång tid innan de fullskaliga effekterna av naturvårdande åtgärder blir synliga. Vid SLU håller landskapsekologen Jean-Michel Roberge tillsammans med en grupp forskare inom Future Forests på med att försöka förutse framtida effekter av dagens naturvård med hjälp av modelleringsverktyget Heureka, som används för att skriva fram hur skogen utvecklas under olika former av skogsskötsel. Läs en artikel


Vad är Future Forests?

Future Forests är ett Mistra-program. SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) är värduniversitet. Programmet är en gemensam forskningssatsning mellan SLU, Umeå universitet och Skogforsk. Läs mer om Future Forests

Vad tycker avnämarna?

Läs en intervju med Erik Sollander, Skogsstyrelsen


Sidan uppdaterad: 2015-03-27. Sidansvarig: Annika.Mossing@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se