Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges lantbruksuniversitet

Nyheter från Future Forests

Future Forests på Almedalen

Ledare: Future Forests i Almedalen

Future Forests presenterade under Almedalen fyra önskeframtider för skogen. Konfliktforskaren Wilhelm Agrell, som också är ledamot i Future Forests styrelse, talade om konflikternas art och faran av att negligera konflikter. Almedalen erbjuder en fantastisk möjlighet för oss som producerar ny kunskap om samhällsrelevanta frågor att informera om vad som är på gång. Samtidigt som vi forskare har möjlighet att informera oss om vad som just nu är de mest angelägna frågorna för olika aktörer och intressenter som är på plats. Future Forests programchef Annika Nordin summerar sina tankar och intryck från Future Forets deltagande på Almedalen.

Nyheter från Future Forests

Sommarläsning från Future Forests

Future Forests har under våren arbetat med önskeframtider om skogen. Under Almedalen presenterades dessa av dem som varit med och bidragit till att skapa visionerna. Ladda ner och läs framtidsvisionerna  

Vad ska vi ha skogen till i framtiden?

Skogen är en av Sveriges viktigaste naturresurser. Den ger oss försörjning, förnybara råvaror och energi. Vi använder den till rekreation och den är hemvist för ett myllrande växt- och djurliv. Den skog vi skapar idag ska fylla kommande generationers behov. Men vem bestämmer hur framtidens skog ska se ut och vad den ska kunna användas till? Vilken kunskap behöver vi för att använda skogen klokt? Läs om Future Forests i Almedalen

Future Forests på Committee on Forestry i Rom

FAO:s Skogskommitté (COFO) höll ett av sina årliga möten i Rom 23-27 juni. Mötet handlade om skogens socioekonomiska värden. Future Forests representerades av Anna Sténs, historiker vid Umeå universitet som gav en presentation om arbetet med sociala värden i svenskt skogsbruk. Läs mer om Anna och COFO 22 här


Vad är Future Forests?

Future Forests är ett -program. SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) är värduniversitet. Programmet är en gemensam forskningssatsning mellan SLU, Umeå universitet och Skogforsk. Läs mer om Future Forests

Vad tycker avnämarna?

Läs en intervju med Erik Sollander, Skogsstyrelsen


Forskare inom Future Forests har deltagit i bokprojektet - Som man ropar i skogen.

Lyssna på förläsningar och paneldebatten i efterhand.


Sidan uppdaterad: 2014-07-04. Sidansvarig: Annika.Mossing@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • webbredaktionen@slu.se • Om webbplatsen