Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges lantbruksuniversitet

Nyheter från Future Forests

Workshop med svenska FSC om kontiunitetsskogsbruk 

Svenska FSC och Future Forests höll workshop om adaptiv skogsskötsel

I en workshop i Uppsala i början av april tog Future Forests ytterligare ett steg för att utveckla modellen för adaptiv skogsskötsel. Det skedde genom att ett 20-tal ledamöter i Svenska FSC:s ekonomiska, ekologiska och ekonomiska kamrar fick prova ett nytt sätt att diskutera frågor om skogsskötsel.

Den specifika utgångspunkten för workshopen var frågan om vad olika intressenter vill uppnå genom en ökad användning av kontinuitetsskogsbruksmetoder i svenskt skogsbruk.

Nyheter från Future Forests

Hur påverkar omloppstiden skogens olika värden?

I en ny studie ska Future Forests visa hur skogens olika värden utvecklas vid olika omloppstider. Resultaten blir en del av svaret på hur skogen kan skötas mot flera mål, till exempel produktion av virke och energiråvara, främjande av biologisk mångfald, rekreation och klimatnytta. Projektet leds av Johan Sonesson, forskare på Skogforsk och medverkande i Future Forests. Läs mer om projektet kring omloppstider

Aktivt skogsbruk gör störst klimatnytta visar ny studie

Genom att bruka skogen aktivt och använda skogsråvara till att ersätta fossil energi och energikrävande byggmaterial som betong och aluminium gör skogen störst klimatnytta på längre sikt. För varje skördad skogskubikmeter minskar utsläppen till atmosfären med 470 kg koldioxid. Det visar analyser som publicerats i tidskriften Forests. Läs mer om slutsatserna från studien

Grundvattnet visar naturvården var skogsbäckarnas artrikedom är störst

Genom att kartlägga grundvattenflöden kring vattendrag går det att identifiera områden med särskilt stor biologisk mångfald. Det är kunskap som kan få stor betydelse för naturvården i det framtida skogsbruket. När forskare från SLU och Umeå universitet undersökte artrikedomen längs skogsbäckar visade det sig att de värdefullaste strandzonerna fanns där det flödade in grundvatten.  Läs mer om grundvattnets betydelse för den biologiska mångfalden längs vattendrag


Sidan uppdaterad: 2014-04-15. Sidansvarig: Annika.Mossing@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • webbredaktionen@slu.se • Om webbplatsen