Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges lantbruksuniversitet

Nyheter från Future Forests

Future Forests forskare och styrelse möter medlemmar i referensgrupperna. Foto: Lars Klingström

Högt i tak när referensgrupperna möttes

Den 10 och 11 september samlades Future Forests fyra referensgrupper tillsammans med styrelse, programledning och flera av programmets forskare i Vindeln för att hålla möten och delta i en gemensam exkursion i Svartbergets försökspark. Exkursionen gav inblick i pågående forskning och utrymme för samtal och diskussion under avkopplade former.

Nyheter från Future Forests

Future Forests forskare deltar på världskongressen för skogsforskning

Den 6 till 11 oktober hålls IUFRO:s skogsforskningskongress Sustaining forests- sustaining people i Salt Lake City. Från Future Forests deltar över femton forskare från en rad olika discipliner och flera olika universitet. Här finns länk till aktiviteter från Future Forests forskare.

Nya skadegörare utmanar skogen

Future Forests forskning kring skogens skadegörare har bidragit till att skapa en tydlig bild av inom vilka områden samhällets beredskap bör stärkas, när det handlar om hoten mot skogen från nya skadeinsekter och svampsjukdomar. Läs mer om detta i en ny rapport inom serien Future Forests Syntes.

Future Forests i media

Flera av Future Forests forskare har den senaste tiden setts och hörts i media, läs och lyssna på några inslag här.

En renskötselanpassad framtidsvision för skogen

Under året  lät Future Forests grupper av aktörer ta fram beskrivningar av önskvärda framtider för skogen. Den sista visionen  Renskötselanpassad markanvändning i hela renskötselområdet är nu färdig.


Vad är Future Forests?

Future Forests är ett -program. SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) är värduniversitet. Programmet är en gemensam forskningssatsning mellan SLU, Umeå universitet och Skogforsk. Läs mer om Future Forests

Vad tycker avnämarna?

Läs en intervju med Erik Sollander, Skogsstyrelsen


Future Forests update september 2014


Sidan uppdaterad: 2014-09-19. Sidansvarig: Annika.Mossing@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • webbredaktionen@slu.se • Om webbplatsen