Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges lantbruksuniversitet

Nyheter från Future Forests

Lenka Kuglerová vid barrskogens hotspot, där grundvatten flödar ut och skapar en miljö där både djur och växter trivs. Vegetationen består av många olika arter av mossor och kärlväxter. Foto: Lennart Henriksson

Hydrologiskt anpassat vattenskydd bör ersätta standardiserade kantzoner

Det är dags att förändra hur skogsbruket hanterar skyddszoner runt vatten vid avverkningsplanering. Det tycker Lenka Kuglerová som i en ny studie visar att en rad vinster kan göras om fokus flyttas till att skydda skogsmarkens våta hotspots, utströmningsområdena. Både vattenkvalitet och växt- och djurliv gynnas, och kanske även ekonomin för den som avverkar.

Nyheter från Future Forests

Annika Nordin om miljöforskningsberedningens slutrapport

För två år sedan tillsatte regeringen en rådgivande grupp med syfte att stärka banden mellan miljöministern och vetenskapssamhället. Future Forests programchef Annika Nordin är en av de tolv forskare som har ingått i miljöforskningsberedningen. Läs en intervju med Annika Nordin om miljöberedningens arbete

Jean-Michel Roberge ny projektledare för ForSA3

Jean-Michel Roberge vid Institutionen för Vilt, Fisk och Miljö, SLU, har blivit utsedd till ny projektledare för ForSA3 - Strategier som gynnar skogens biodiversitet. Han efterträder Annika Nordin och har deltagit i syntesprojektet tidigare.  Läs mer

Vinnovapengar till utveckling av digitala vattenkartor

Anneli Ågren från Future Forests har tilldelats 4,5 miljoner från Vinnova för att utveckla metoder för högupplösta digitala vattenkartor som kan användas för optimera skyddszoner kring vattendrag och sjöar i skogen. Läs om Annelis forskning


Vad är Future Forests?

Future Forests är ett -program. SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) är värduniversitet. Programmet är en gemensam forskningssatsning mellan SLU, Umeå universitet och Skogforsk. Läs mer om Future Forests

Vad tycker avnämarna?

Läs en intervju med Erik Sollander, Skogsstyrelsen


Future Forests update oktober 2014


Sidan uppdaterad: 2014-11-06. Sidansvarig: Annika.Mossing@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • webbredaktionen@slu.se • Om webbplatsen