Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges lantbruksuniversitet

Nyheter från Future Forests

Join the Future Forests Side Event at World Forestry Congress

Future Forests deltar i XIV World Forestry Congress i Durban

Forskare från Future Forests ansluter till världsskogskongressen i Durban för att dela med sig av kunskap om hur ett tvärvetenskapligt angreppssätt kan användas för att gripa sig an de komplexa och sammankopplade utmaningar som världen står inför. Klimatförändringar, demografisk och social förändring, en föränderlig världsekonomi och ökande energiförbrukning lägger allt större press på naturresurserna, inklusive skogen.

Den 8 september anordnar Future Forests ett siden event om hur samhällets aktörer kan engageras på olika nivåer i transitionsprocesser somberör skogen och hur framtidens styrningsmodeller skulle kunna se ut.

Nyheter från Future Forests

Hur bidrar dialog i skogen till ett hållbart samhälle?

(150831) Under Future Forests seminarium på KSLA den 31 augusti ställdes frågan om är hur dialogen om skogens alla värden kan bidra till en mer hållbar samhällsutveckling. Se seminariet i efterhand eller läs intervju med arrangören Erland Mårald omskogens dialogprocesser.

Styrelsemöte och referensgruppsmöten med exkursion 7-8 oktober

[150707] Future Forests styrelse sammanträder och Future Forests samtliga referensgrupper har möten i Sätra brunn den 7 oktober. Mötena efterföljs av en exkursion i brandområdet den 8 oktober. Läs mer

Future Forests höll välbesökt seminarium på Almedalen

[150706] Hur ett mer aktivt skogsbruk kan bidra till framtidens förnybara samhälle var det tema som avhandlades på Future Forests seminarium i Almedalen. Läs mer

Future Forests medverkar under Höstexkursionen 2015

[150612] Camilla Sandström, biträdande programchef för Future Forests, kommer att presentera Future Forests arbete med att beskriva skogens intressenters önskade framtider på Höstexkursionen. I år är temat skogsbruk i ett förändrat klimat och exkursionen anordnas av forskningsprogrammet Mistra-SWECIA. Läs mer


Vad är Future Forests?

Future Forests är ett Mistra-program. SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) är värduniversitet. Programmet är en gemensam forskningssatsning mellan SLU, Umeå universitet och Skogforsk. Läs mer om Future Forests

 


Sidan uppdaterad: 2015-09-01. Sidansvarig: Annika.Mossing@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se