Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges lantbruksuniversitet

Nyheter från Future Forests

 Annika Nordin tilldelas utmärkelsen Guldkvisten

Annika Nordin belönas med Guldkvisten

Annika Nordin, programchef för Future Forests, tilldelas utmärkelsen Guldkvisten av föreningen Skogen. Ur motiveringen:

"Som ledare för det omfattande forskningsprogrammet Future Forests har professor Annika Nordin [...] gift ihop disparata forskningsfält och fört samman forskare från vitt skilda fakulteter och med mycket växlande bakgrund. Samtidigt har hon fört ut forskningen och kunskaper om svenskt skogsbruk i världen."

Läs mer om utmärkelsen till Annika Nordin

 

Nyheter från Future Forests

150417: Exkursion med Bergvik skog 17 april

Hjalmar Laudon och Urban Nilsson från Future Forests är inbjudna att presentera sin forskning vid en exkursion 17 april anordnad av Bergvik Skog tillsammans med BillerudKorsnäs. Ämnet för dagen är tallmossar och föryngring och exkursionen äger rum i Gävletrakten. Läs mer

150417: Hur påverkar hyggesfritt skogsbruk upplevelserna av skogen?

Den 13 april samlade Future Forests en grupp deltagare till en workshop för att beskriva människors upplevelser av sina skogsbesök. Syftet var bland annat att lägga grunden för analyser av hur hyggesfritt skogsbruk påverkar upplevelser av skogen. Läs en artikel om workshopen

150410: Föreläsning med Camilla Sandström underSamiska veckan

Föreläsningar på Västerbottensmuseet under Samiska veckan sändes den 9 april på UR Samtiden i Kunskapskanalen. Bland annat föreläste Camilla Sandström, biträdande programchef för Future Forests, om visioner för skogen. Se föreläsningen (17:37 min)


Vad är Future Forests?

Future Forests är ett Mistra-program. SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) är värduniversitet. Programmet är en gemensam forskningssatsning mellan SLU, Umeå universitet och Skogforsk. Läs mer om Future Forests

Vad tycker avnämarna?

Läs en intervju med Erik Sollander, Skogsstyrelsen


Sidan uppdaterad: 2015-04-21. Sidansvarig: Annika.Mossing@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se