Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges lantbruksuniversitet

Nyheter från Future Forests

  Trakthygge vs blädning

Stort intresse för seminarium om hyggesfritt skogsbruk

Högre upplevelsevärden och bättre för den biologiska mångfalden. Lägre virkesproduktion och högre avverkningskostnader. Detta var några av beskeden från de forskare och specialister från SLU, Skogforsk och Skogsstyrelsen som inom ramen för Future Forests studerat fyra olika alternativ till trakthyggesbruk. Resultaten presenterades under ett seminarium på KSLA den 28 april.

Nyheter från Future Forests

140430: Läs Future Forests årsrapport för 2014

Under 2014 har Future Forests forskare producerat spännande forskningsresultat, synteser, simuleringar och modelleringar som ger nya kunskaper om effekterna av dagens skogliga åtgärder. Listan över vetenskapligt granskade publikationer liksom populärvetenskapliga rapporter är lång. Läs mer om Future Forests forskning och samverkan i årsrapporten för 2014 

140421: Annika Nordin belönas med Guldkvisten

Annika Nordin, programchef för Future Forests, tilldelas utmärkelsen Guldkvisten av föreningen Skogen. Ur motiveringen. Läs mer om utmärkelsen till Annika Nordin

150417: Exkursion med Bergvik skog 17 april

Hjalmar Laudon och Urban Nilsson från Future Forests är inbjudna att presentera sin forskning vid en exkursion 17 april anordnad av Bergvik Skog tillsammans med BillerudKorsnäs. Ämnet för dagen är tallmossar och föryngring och exkursionen äger rum i Gävletrakten. Läs mer


Vad är Future Forests?

Future Forests är ett Mistra-program. SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) är värduniversitet. Programmet är en gemensam forskningssatsning mellan SLU, Umeå universitet och Skogforsk. Läs mer om Future Forests

Vad tycker avnämarna?

Läs en intervju med Erik Sollander, Skogsstyrelsen


Sidan uppdaterad: 2015-05-05. Sidansvarig: Annika.Mossing@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se