Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges lantbruksuniversitet

Nyheter från Future Forests

Professor Erland Mårald  

Hur bidrar dialog i skogen till ett hållbart samhälle?

Forskningsprogrammet Future Forests håller måndag den 31 augusti ett seminarium om skogens dialogprocesser på Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien i Stockholm. En huvudfråga är hur dialogen om skogens alla värden kan bidra till en mer hållbar samhällsutveckling. Seminariet är ett viktigt inspel till det nationella skogsprogram som regeringen ska ta fram i dialog med ett 20-tal organisationer och myndigheter de närmaste åren.

Erland Mårald, professor i idéhistoria vid Umeå universitet arrangerar seminariet.

Läs mer

 

Nyheter från Future Forests

Styrelsemöte och referensgruppsmöten med exkursion 7-8 oktober

[150707] Future Forests styrelse sammanträder och Future Forests samtliga referensgrupper har möten i Sätra brunn den 7 oktober. Mötena efterföljs av en exkursion i brandområdet den 8 oktober. Läs mer

Future Forests höll välbesökt seminarium på Almedalen

[150706] Hur ett mer aktivt skogsbruk kan bidra till framtidens förnybara samhälle var det tema som avhandlades på Future Forests seminarium i Almedalen. Läs mer

Future Forests medverkar under Höstexkursionen 2015

[150612] Annika Carlsson-Kanyama, FOI/Future Forests kommer att presentera Future Forests arbete med att beskriva skogens intressenters önskade framtider på Höstexkursionen. I år är temat skogsbruk i ett förändrat klimat och exkursionen anordnas av forskningsprogrammet Mistra-SWECIA. Läs mer


Vad är Future Forests?

Future Forests är ett Mistra-program. SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) är värduniversitet. Programmet är en gemensam forskningssatsning mellan SLU, Umeå universitet och Skogforsk. Läs mer om Future Forests

 


Sidan uppdaterad: 2015-08-26. Sidansvarig: Annika.Mossing@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se