Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges lantbruksuniversitet

Nyheter från Future Forests

Camilla Sandström, biträdande programchef och Annika Nordin, programchef för Future Forests 

Camilla Sandström tillträder som biträdande programchef 

Statsvetaren Camilla Sandström vid Umeå universitet får en ny central roll i forskningsprogrammets Future Forests ledning från årsskiftet, då hon tillträder som biträdande programchef.

-  Camilla Sandströms forskningskompetens inom naturresursförvaltning är oerhört viktig för Future Forests, och hon har dessutom värdefulla erfarenheter av tvärvetenskaplig forskning och forskning i samverkan med samhällets aktörer, säger Annika Nordin, SLU som lett programmet som programchef sedan 2010.

Nyheter från Future Forests

Radioinslag om Gudrun och gallring

Future Forests skogsskötselforskare Urban Nilsson intervjuades av Sveriges radio om effekterna av gallring. Lyssna på radioinslaget om stormen Gudrun och gallringens roll.

Future Forests forskare får pengar för brandforskning

Sociologen Rolf Lidskog verksam inom Future Forests har fått 2,8 miljoner kronor från forskningsrådet Formas för att studera hur myndigheter, skogsägare och andra berörda hanterade skogsbranden i Västmanland. Studierna syftar till att förbättra beredskapen hos involverade organisationer och hur sådana här extrema händelser påverkar skogsbruket. Läs mer om projektet.

Camilla Sandström invald i KSLA

Statsvetaren Camilla Sandström har blivit invald i skogsavdelningen på KSLA. Camilla Sandström är forskningsledare inom Future Forests och forskar om förvaltning av naturresurser, särskilt skog, vilt och biologisk mångfald. Hennes forskning omfattar även landsbygdsutveckling och attityder till natur och djur. Läs om utnämningen.


Vad är Future Forests?

Future Forests är ett Mistra-program. SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) är värduniversitet. Programmet är en gemensam forskningssatsning mellan SLU, Umeå universitet och Skogforsk. Läs mer om Future Forests

Vad tycker avnämarna?

Läs en intervju med Erik Sollander, Skogsstyrelsen


Sidan uppdaterad: 2015-01-09. Sidansvarig: Annika.Mossing@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se