Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges lantbruksuniversitet

Nyheter från Future Forests

Panelen som diskuterade nationella skogsprogrammets framgångsfaktorer: Jenny Wik-Karlsson, SSR, Jan Terstad, SNF, Karin Perers, Mellanskog, Monika Stridsman, Skogsstyrelsen, Mårten Larsson, Skogsindustrierna och Agnetha Alriksson, Näringsdepartementet.

Så ska Nationella skogsprogrammet nå framgång

För att regeringens arbete med att ta fram ett nationellt skogsprogram ska bli framgångsrikt måste det vara en långsiktig och policyskapande process. Tydliga mål och spelregler, att alla som vill får vara med och en verklig vilja att uppnå ett hållbart skogsbruk är andra framgångsfaktorer. De råden fick regeringen när Future Forests samlade en rad experter till en diskussion om skogens dialogprocesser.

Nyheter från Future Forests

Future Forests deltar på världsskogskongressen i Durban

(150904) En grupp forskare från Future Forests kommer att delta i World Forestry Congress i Durban som inleds den 7 september. Läs om Future Forests Side Event och om aktiviteter som kommer att hållas i Future Forests monter.

Hur bidrar dialog i skogen till ett hållbart samhälle?

(150831) Under Future Forests seminarium på KSLA den 31 augusti ställdes frågan om är hur dialogen om skogens alla värden kan bidra till en mer hållbar samhällsutveckling. Se seminariet i efterhand eller läs intervju med arrangören Erland Mårald omskogens dialogprocesser.

Styrelsemöte och referensgruppsmöten med exkursion 7-8 oktober

[150707] Future Forests styrelse sammanträder och Future Forests samtliga referensgrupper har möten i Sätra brunn den 7 oktober. Mötena efterföljs av en exkursion i brandområdet den 8 oktober. Läs mer

Future Forests medverkar under Höstexkursionen 2015

[150612] Camilla Sandström, biträdande programchef för Future Forests, kommer att presentera Future Forests arbete med att beskriva skogens intressenters önskade framtider på Höstexkursionen. I år är temat skogsbruk i ett förändrat klimat och exkursionen anordnas av forskningsprogrammet Mistra-SWECIA. Läs mer


Vad är Future Forests?

Future Forests är ett Mistra-program. SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) är värduniversitet. Programmet är en gemensam forskningssatsning mellan SLU, Umeå universitet och Skogforsk. Läs mer om Future Forests

 


Sidan uppdaterad: 2015-09-03. Sidansvarig: Annika.Mossing@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se