Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges lantbruksuniversitet

Nyheter från Future Forests

Ny bok om framtidens nordiska skog  

Hårt tryck på nordens skogar

Skogarna i norr kan på sikt komma att utsättas för hård press då den globala efterfrågan på naturresurser ökar samtidigt som klimatet förändras och det ställs allt högre krav på miljöhänsyn, enligt en ny bok om de nordiska skogarnas framtid.

Boken The Future Use of Nordic Forests - A Global Perspective lanserades i går på den internationella skogsforskningskonferensen IBFRA 2015 som hålls i Rovaniemi, Finland. Boken, som finansierats av forskningsprogrammet Future Forests, utforskar de problem som skogsintressenter i de nordiska länderna kan komma att möta i framtiden.

Läs mer om boken

 

Nyheter från Future Forests

Seminarium om skogens dialogprocesser på KSLA

[150529]  En strukturerad dialog mellan olika intressenter används allt oftare i sammanhang som rör förvaltning av naturresurser. Future Forests bjuder in till ett seminarium den 31 augusti om skogens dialogprocesser på Kungl.Skogs- och Lantbruksakademien i Stockholm. Läs mer om seminariet

Hårt tryck på nordens skogar

[150526]  Skogarna i norr kan på sikt komma att utsättas för hård press då den globala efterfrågan på naturresurser ökar samtidigt som klimatet förändras och det ställs allt högre krav på miljöhänsyn, enligt en ny bok om de nordiska skogarnas framtid. Läs mer om boken

Samhällsvetenskapliga forskare diskuterar biosäkerhet och trädhälsa

[150526]  Vilka samhälleliga åtgärder behövs för att stoppa och begränsa spridningen av skadedjur och patogener och hur kan invasiva arter hanteras med lagstiftning?
Utöver en naturvetenskaplig syn på trädhälsa, behövs ett tydligare samhällsvetenskapligt perspektiv, säger Future Forests-forskaren Carina Keskitalo, som är en av initiativtagarna till en ny internationell arbetsgrupp inom IUFRO. Läs mer


Vad är Future Forests?

Future Forests är ett Mistra-program. SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) är värduniversitet. Programmet är en gemensam forskningssatsning mellan SLU, Umeå universitet och Skogforsk. Läs mer om Future Forests

Vad tycker avnämarna?

Läs en intervju med Erik Sollander, Skogsstyrelsen


Sidan uppdaterad: 2015-05-29. Sidansvarig: Annika.Mossing@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se