Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges lantbruksuniversitet

Nyheter från Future Forests

Future Forests forskare och styrelse möter medlemmar i referensgrupperna. Foto: Lars Klingström

Högt i tak när referensgrupperna möttes

Den 10 och 11 september samlades Future Forests fyra referensgrupper tillsammans med styrelse, programledning och flera av programmets forskare i Vindeln för att hålla möten och delta i en gemensam exkursion i Svartbergets försökspark. Exkursionen gav inblick i pågående forskning och utrymme för samtal och diskussion under avkopplade former.

Nyheter från Future Forests

Future Forests forskare deltar på världskongressen för skogsforskning

Den 6 till 11 oktober hålls IUFRO:s skogsforskningskongress Sustaining forests- sustaining people i Salt Lake City. IUFRO är en sammanslutning av världens skogsforskningsinstitut och -universitet och håller kongress vart fjärde år. Från Future Forests deltar över femton forskare från en rad olika discipliner och flera olika universitet. Här finns länk till aktiviteter från Future Forests forskare.

En renskötselanpassad framtidsvision för skogen

Under våren och sommaren 2014 lät Future Forests grupper av aktörer ta fram beskrivningar av önskvärda framtider för skogen. Arbetet skedde under ledning av experter från FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut. I dagarna blev den sista rapporten färdig. Läs om framtagandet av önskeframtiden Renskötselanpassad markanvändning i hela renskötselområdet.

Hur ser en skogs estetiska värden ut?

Anna Sténs, historiker vid Umeå universitet och verksam inom Future Forests, har i samarbete med Norra skogsägarna inlett en studie om hur svenska privata skogsägare ser på skogens estetiska och upplevelsemässiga värden. Läs om Future Forests enkät om skogens estetiska värden


Vad är Future Forests?

Future Forests är ett -program. SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) är värduniversitet. Programmet är en gemensam forskningssatsning mellan SLU, Umeå universitet och Skogforsk. Läs mer om Future Forests

Vad tycker avnämarna?

Läs en intervju med Erik Sollander, Skogsstyrelsen


Styrelse- och referensgruppsmöte

Den 10-11 september är det styrelse- och referensgruppsmöten i Vindeln för verksamma inom Future Forests.

Läs mer här och skicka er anmäl om deltagande till Linda.Gruffman@slu.se senast den 5 augusti.

Väl mött!

 


Sidan uppdaterad: 2014-09-17. Sidansvarig: Annika.Mossing@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • webbredaktionen@slu.se • Om webbplatsen