Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges lantbruksuniversitet

Nyheter från Future Forests

 Johanna Johansson, forskare inom Future Forests

Nationella skogsprogrammet – för samverkan och konfliktlösning?

Statsvetare Johanna Johansson har följt processen kring framtagandet av ett nationellt skogsprogram i Sverige sedan våren 2014 inom ramen för Future Forests.

– Det känns spännande och unikt att följa något redan från start! Jag forskar om något som händer just nu, säger hon.

Nyheter från Future Forests

150331: Future Forests - ett jämställt forskningsprogram

Future Forests är ett mycket gott exempel på ett jämställt forskningsprogram. Inom programmet finansieras lika många tjänster för kvinnor som för män. Publicerade artiklar där Future Forests forskare står som första författare är också jämnt fördelade mellan könen. Läs en artikel

150327: Där mycket vatten flödar – där hittas fler växtarter

Mångfalden av växter längs norrländska vattendrag påverkas av både yt- och grundvatten. Att det finns en så stark koppling mellan vegetation och hydrologi är en kunskap som kan få stor praktisk betydelse för naturvården inom skogsbruket. Det skriver Lenka Kuglerová i sin avhandling som hon försvarade vid Umeå universitet i går. Två av delstudierna har hon utfört i samarbete med Anneli Ågren och Hjalmar Laudon från Future Forests. Läs en artikel

150327: Future Forests Johan Sonesson talar på SLAs förbundsstämma

Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet har sin stämma den 15 april. En av de inbjudna talarna på förbundsstämman är forskaren Johan Sonesson, som sitter med i Future Forests ledningsgrupp. Läs mer


Vad är Future Forests?

Future Forests är ett Mistra-program. SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) är värduniversitet. Programmet är en gemensam forskningssatsning mellan SLU, Umeå universitet och Skogforsk. Läs mer om Future Forests

Vad tycker avnämarna?

Läs en intervju med Erik Sollander, Skogsstyrelsen


Sidan uppdaterad: 2015-03-31. Sidansvarig: Annika.Mossing@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se