Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges lantbruksuniversitet

Nyheter från Future Forests

Erland Mårald talade på KSLA om den skogsindustriella stormaktstiden

En skogsindustriell stormakts uppgång – och sen?

Under KSLA:s skogsavdelnings årliga möte höll Erland Mårald, professor i idéhistoria, ett mycket uppskattat föredrag om samhälliga orsaker bakom den svenska skogsindustrins framgångsrika utveckling under 1900-talet ur ett idéhistoriskt perspektiv.  

Nyheter från Future Forests

Hydrologiskt anpassat vattenskydd bör ersätta standardiserade kantzoner

Det är dags att förändra hur skogsbruket hanterar skyddszoner runt vatten vid avverkningsplanering. Det tycker Lenka Kuglerová som i en ny studie visar att en rad vinster kan göras om fokus flyttas till att skydda skogsmarkens våta hotspots, utströmningsområdena.Läs en intervju med Lenka Kuglrová om hur skyddet av skogens vatten bör förändras

Annika Nordin om miljöforskningsberedningens slutrapport

För två år sedan tillsatte regeringen en rådgivande grupp med syfte att stärka banden mellan miljöministern och vetenskapssamhället. Future Forests programchef Annika Nordin är en av de tolv forskare som har ingått i miljöforskningsberedningen. Läs en intervju med Annika Nordin om miljöberedningens arbete

Jean-Michel Roberge ny projektledare för ForSA3

Jean-Michel Roberge vid Institutionen för Vilt, Fisk och Miljö, SLU, har blivit utsedd till ny projektledare för ForSA3 - Strategier som gynnar skogens biodiversitet. Han efterträder Annika Nordin och har deltagit i syntesprojektet tidigare.  Läs mer


Vad är Future Forests?

Future Forests är ett -program. SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) är värduniversitet. Programmet är en gemensam forskningssatsning mellan SLU, Umeå universitet och Skogforsk. Läs mer om Future Forests

Vad tycker avnämarna?

Läs en intervju med Erik Sollander, Skogsstyrelsen


Future Forests update oktober 2014


Sidan uppdaterad: 2014-11-26. Sidansvarig: Annika.Mossing@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • webbredaktionen@slu.se • Om webbplatsen