Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges lantbruksuniversitet

Nyheter från Future Forests

Karin Eklöf  

Skogsbrukets effekter på kvicksilver – miljöforskare till Future Forests

Naturvetaren Karin Eklöf är sedan årsskiftet verksam inom Future Forests. Hon studerar problematiken kring skogsbruket och läckaget av kvicksilver till vattenmiljöer. Kvicksilver ackumuleras i sin tur i levande organismer i vattendrag, och mycket gifter samlas i fiskar högt upp i näringskedjan.

– Eftersom höga kvicksilverhalter i fisk i dag är ett allvarligt problem i Sverige – så gott som varje sjö innehåller fisk som ligger över EU:s gränsvärden – är det av största vikt att förstå skogsbrukets bidrag, säger Karin Eklöf, postdoktor vid institutionen för vatten och miljö, SLU.

 

Nyheter från Future Forests

Future Forests deltar på IBFRA i Finland

[150522] The International Boreal Forest Association, IBFRA, fokuserar specifikt på frågeställningar kring den boreala skogen och engagerar skogsforskare från Kanada, USA, Norge, Sverige, Finland och Ryssland. I årets konferens den 24- 29 maj i Rovaniemi deltar ett flertal forskare från Future Forests. Läs mer

Populär doktorandkurs om biogeokemi och ekologi i rinnande vatten ges igen

[150519] Den 16 till 23 oktober ges doktorandkursen "Watershed Ecology and Biogeochemistry" med finansiering från Future Forests. Kursen äger rum i Vindeln, där Krycklans avrinningsområde står i fokus. Läs mer

Workshop om skogens roll i klimatfrågan

[150512] Den 21-22 maj organiserar Future Forests tillsammans med Energimyndigheten en workshop i Uppsala om skogens roll i klimatfrågan. Personer som representerar olika länder i skogliga klimatförhandlingar inom EU och under UNFCCC är inbjudna. Läs mer


Vad är Future Forests?

Future Forests är ett Mistra-program. SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) är värduniversitet. Programmet är en gemensam forskningssatsning mellan SLU, Umeå universitet och Skogforsk. Läs mer om Future Forests

Vad tycker avnämarna?

Läs en intervju med Erik Sollander, Skogsstyrelsen


Sidan uppdaterad: 2015-05-22. Sidansvarig: Annika.Mossing@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se