KompetensCentrum för Kemiska Bekämpningsmedel
KompetensCentrum för Kemiska Bekämpningsmedel

Länkar

SLU

 Analysresultat från miljöövervakningen av växtskyddsmedel

Centrum för biologiska bekämpningsmedel (CBC)

Faktablad växtskydd

 Ogräsrådgivaren

 Pesticidlaboratoriet på SLU, Inst. för vatten och miljö

 Regionala pesticiddatabasen - titta på mätningar gjorda i din region

 Växtskydd i Alnarp

 Växtskyddsnotiser

Myndigheter

 Arbetsmiljöverket Växtskyddsmedel och andra bekämpningsmedel

 Havs- och vattenmyndigheten

 Jordbruksverket om växtskydd

 Kemikalieinspektionen växtskyddsmedel i Sverige

 Livsmedelsverket bekämpningsmedel i livsmedel

 Naturvårdsverket lagstiftning och vägledning om bekämpningsmedel

 Sveriges geologiska undersökning vattendirektivet m.m.

Vattenmyndigheterna

Sverige

Direktivet om hållbar användning av bekämpningsmedel

Försålda kvantiteter av bekämpningsmedel i Sverige - årlig sammanställning från Kemikalieinspektionen

 Greppa Växtskydd – information om säker hantering av växtskyddsmedel 

Indikator för växtskyddsmedel

 Indikator för växtskyddsmedel i vatten

 Lantbrukarnas Riksförbund (LRF)

 Miljömålsportalen

 Odling i Balans

 Svenskt vatten (vattenverkens branschorganisation) om bekämpningsmedel i dricksvatten

Svenskt växtskydd - de svenska växtskyddsföretagens branchförening

 Säkert växtskydd

Växtskyddsrådet

EU

 Biobeds -Brittisk hemsida om biobäddar inom The voluntary Initivative

 Biobeds - Europeisk sida med information och diskussionsforum om biobäddar

 EFSA om godkännande av pesticider

 England - Health and Safety Executive

 FOCUS – Forum for co-ordination of pesticide fate models and their use

 FOOTPRINT – EU project for pesticide risk assessment and management in Europe

 EU Pesticides Database – databas med fakta om tillåtna halter i livsmedel och länk till bakgrundsrapporter om egenskaper 

 Godkännande av växtskyddsmedel inom EU

 Pesticide Properties Database (PPDB) – databas med fakta om pesticiders egenskaper 

 Pesticidövervakning i Danmark – grundvatten

 Pesticidövervakning i Danmark – ytvatten 

 Pesticidövervakning i Norge - JOVA programmet 

 The Voluntary Initiative (England) - information om säker användning av växtskyddsmedel

 TOPPS -EU & ECPA-projekt för att minska punktutsläpp av bekämpningsmedel)

Världen

 International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) 

 Pesticidövervakning i USA – Pesticide National Synthesis Project

 US EPA - USA Naturvårdsverk om pesticider 

 

 
Sidan uppdaterad: 2015-11-27. Sidansvarig: mikaela.gonczi@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen