Vi inventerar skog och mark
Vi inventerar skog och mark

Markinventeringens jordprovsarkiv


Det unika och värdefulla jordprovsarkivet utgör en av hörnstenarna i Markinventeringen.


Lufttorkade jordprover lagras svalt (temperatur 5-20oC beroende på årstid). Proverna är uppdelade på material > 2 mm och < 2 mm. T.o.m. år 2014 innehöll jordprovsarkivet i Funbo-Lövsta strax öster om Uppsala 121 108 prover fördelade på de olika inventeringarna ungefär så här:

Inventering Antal jordprover
Markkarteringen (1961-1975) 49 859
Ståndortskarteringen (1983 - 2002) 46 727
Markinventeringen (2003 - 2014) 24 522

Utöver dessa har forskare på institutionen för mark och miljö jordprover från en mängd av sina olika projekt i arkivet. Varje år tillkommer det numera minst 2 000 prover enbart från Markinventeringen.

Uttag kan göras för undersökningar och då ska ledningen » för Markinventeringen kontaktas och om uttaget gäller större provmängder sker samråd med Naturvårdsverket såsom ansvarig uppdragsgivare. Uttag av prov innebär kostnader. Resultat av undersökning ska tillställas Markinventeringen.


MI:s jordprovsarkiv i Funbo-Lövsta

Markinventeringens jordprovsarkiv i Funbo-Lövsta - från utsidan.

Foto: Kjell Larsson, SLU 2010.

 markinventeringens jordprovsarkiv i Lövsta 2007

Markinventeringens jordprovsarkiv i Funbo-Lövsta - från insidan.

Foto: Lars Lundin, SLU 2007.
 

Informationstavla Funbo-Lövsta utanför Uppsala


MI:s jordprovsarkiv ligger i de två längsta flyglarna vid den blå pilens spets.

Foto: Kjell Larsson, SLU 2010.


 

Markinventeringens grävskola
Sidan uppdaterad: 2014-10-21. Sidansvarig: Johan.Stendahl@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se