Seminarier, workshops


The Future of Plant Biotechnology in Europe – Emerging Technologies and Policy Making

Europa har antagit en restriktiv politik kring genetiskt modifierade (GM) grödor. Som en följd har odlingen av dessa varit begränsad. Samtidigt arbetar flera europeiska forskargrupper med fortsatt utveckling av grödor med nya egenskaper, förfina förädlingstekniker och utveckla nya sätt att förbättra grödors egenskaper med hjälp av bioteknik. Men vad är framtidsutsikterna för dessa projekt och vilken är vägen framåt?

Under denna dag har du möjligheten att lyssna till och diskutera erfarenheter av kommersiell odling av GM-grödor, pågående forskning, ny teknik, riskbedömningar av nya tekniker och acceptans av bioteknik.

Läs programmet och anmäl dig här!

Tid: 2012-11-07 09:30 - 16:30
Ort: Alnarp
Lokal: Crafoordsalen
Arrangör: Plant Link, Mistra Biotech & Partnerskap Alnarp
Sista anmälningsdag: 2012-10-22
Kontakt och mer information:

Publicerat av: Anna Lehrman
 

Sök bland kalenderhändelser

Från datum:
dag månad år

Till datum:
dag månad år

Händelse:


Fakultet:


Ange ett sökord:
SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen