Länkar

Länksamlingar m.m.

 

MKB-centrum och -nätverk

» Australian EIA Network

» Canadian Environmental Assessment Agency

» Centro VIA Italia

» University of Manchester, School of Environment and Development
»Planning and landscape (incorporating the former Environmental Impact Assessment Centre, EIAC)

» Finlands miljöcentral

» iema, Institute of Environmental Management & Assessment

» Ministry for the Environment, Nya Zeeland

» NIBR, Norsk institutt for by- og regionforskning

» Nordregio

  

Myndigheter, Sverige

» Boverket

» Energimyndigheten

» Miljödepartementet

» Naturvårdsverket

» Riksantikvarieämbetet

» Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

» Socialstyrelsen

» Sveriges kommuner och landsting

» Trafikverket

Universitet och högskolor

» Blekinge Tekniska Högskola
    » Institutionen för fysisk planering

» Chalmers Tekniska Högskola
    » Göteborgs MiljöVetenskapliga centrum (GMV)

» Göteborgs Universitet
    » Göteborgs MiljöVetenskapliga centrum (GMV)

» Högskolan på Gotland
    » Centrum för Vindbruk och vindkraftsinformation (CVI)

» KTH (Kungliga Tekniska Högskolan)
    » Centrum för Hållbar Utveckling (CHU)
    » Institutionen för Mark- och Vattenteknik

» Lunds universitet
    » Centre for Sustainability studies

» Stockholms universitet
    » Stockholm Resilience Centre

» SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)
    » CBM, Centrum för biologisk mångfald
    » CEMUS, Centrum för miljö- och utvecklingsstudier i Uppsala
    » Fortlöpande miljöanalys 
    » Institutionen för stad och land, Ultuna

» Uppsala Universitet
    » CBM, Centrum för biologisk mångfald
    » CEMUS, Centrum för miljö- och utvecklingsstudier i Uppsala
    » Programmet för tillämpad miljökonsekvensanalys

Övriga länkar i Sverige

» Forum Miljö & Hälsa

» FFS, Föreningen för samhällsplanering (tidskriften PLAN)

» IMIR, Institutet för miljörätt (ett privat miljörättsligt institut)

» IVL, Svenska miljöinstitutet AB

» Lagtolken, juridisk rådgivning och utbildning inom miljörätt med mera

» Miljöcentrum, stiftelse för obunden forskning och information i miljöfrågor

» Miljö Online, dagliga miljönyheter från hela världen

» Miljöräkenskaper, statistik från SCB

» MiST, Forskningsprogrammet "Miljöstrategiska verktyg"

» Notisum, här finns all svensk lagtext

» Svenska Naturskyddsföreningen

» Sveriges länskartor

» Tillsyns- och föreskriftsrådet (ToFR)

» Verktygslåda för hållbar planering 

» Yrkesföreningen Miljö och Hälsa

Internationella länkar

» ARIA, Arctic Environmental Impact Assessment

» Austrian Environmental Agency

» Canadian Environmental Impact Agency

» Elsevier Science ger bl a ut tidskriften "Environmental Impact Assessment Review" och litteratur inom området

» Environmental Impact Assessment Review

» EPA, U.S. Environmental Protection Agency

» Europeiska Unionen

» IAIA (International association for impact assessment)

» Kulturlandskap.net samlar in och förmedlar information som rör kulturlandskap och kulturmiljö i både Norge och övriga Norden

» REC - The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe

» UNECE - United Nations Economic Commission for Europe
    » Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context
    » Protocol on Strategic Environmental Assessment

» World Directory of Environmental Organizations Online - Who's doing what to protect the earth's resources

Biståndsorgan m m

» AfDB, African Development Bank

» ADB, Asian Development Bank

» DANIDA

» EU, generaldirektoratet för biståndsfrågor

» FINNIDA

» Fiskeriverkets publikationer

» Helpdesk för Strategisk miljöanalys i landstrategiarbetet, Göteborgs universitet

» NORAD

» OECD Development Assisstance Committee

» Sida

» SwedWatch, sidafinansierad researchgrupp som arbetar med svenska företag i tredje världen och Östeuropa

» UNDP

» UNEP

» Världsbanken 
   

 

Foto: www.fotoakuten.se

Sidan uppdaterad: 2013-03-18. Sidansvarig: anni.hoffren@slu.se

MKB och miljöbedömning • telefon: +46 18 67 10 00 • e-post: mkb@slu.se • webbansvarig: mkb@slu.se