Nationellt centrum för djurvälfärd
Nationellt centrum för djurvälfärd

Välkommen till SCAW - Swedish Centre for Animal Welfare

Foton: Lotta Berg, Birgitta Staaf Larsson, Michael Axelsson (fisk). 

 

SCAW är ett nationellt centrum för djurvälfärd som fungerar som ett nav för forskarsamhället på området. SCAW hjälper det svenska samhället att ta sitt etiska ansvar för de djur vi nyttjar, samtidigt som vårt arbete för djurens välfärd är viktigt både för människors hälsa och livsmedelsförsörjning.

 

"SCAWs vision är att välfärden är god för alla djur
och att det ska finnas en förståelse och villighet att betala för detta om nödvändigt."


 

SCAW:s uppdrag


Arkiv

2016-04-04 -  Artikel i Djurens värld
Tack vare generöst bidrag från Svenska Djurskyddsföreningen har SCAW:s medarbetare Birgitta Staaf Larsson möjlighet att doktorera på halvtid.
2016-03-16 -  Grundkurs i djurförsöksetisk prövning
Den 15-16 mars genomförde SCAW tillsammans med Jordbruksverket en utbildning för ledamöter i de djurförsöksetiska nämnderna. Utbildningen var mycket uppskattad av deltagarna.
2016-03-09 -  Besök av Tysklands statssekreterare och Näringsdepartementet
Den 8 mars hade SLU och SCAW besök av den tyske statssekreteraren Dr. Robert Kloos (State Secretary for Agriculture, German Federal Republic) samt svenska Näringsdepartementet. Förutom en rundvandring...

Följ oss på Twitter


 
Sidan uppdaterad: 2016-03-09.

Sveriges lantbruksuniversitet har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
SCAW, Nationellt centrum för djurvälfärd. E-post: scaw@slu.se. www.slu.se/scaw