Centrumbildningar och projekt
Centrumbildningar och projekt

Välkommen till CRU!

Centrum för reproduktionsbiologi i Uppsala är en gemensam centrumbildning för Sveriges lantbruksuniversitet och Uppsala universitet. CRU består av ett nätverk av forskare som arbetar inom ämnesområdet reproduktionsbiologi vid de två universiteten. CRUs huvudsyfte är att öka kunskapen om fortplantningen hos djur och människor genom en mer heltäckande syn på reproduktionsbiologin. Att arrangera konferenser, seminarier, workshops och aktiviteter inom forskarutbildning är centrala delar i detta arbete. För vidare information se den engelska versionen!

NYHETER

!The symposium is postponed to a date in 2015!More info will follow...
THE FOURTH BIANNUAL UPPSALA SYMPOSIUM ON LACTATION RESEARCH IN MAMMALS AND HUMANS:

The mammary gland in health and disease
more information

 

The course is fully booked!

REPRODUCTIVE CRYOBIOLOGY
The Centre for Reproductive Biology in Uppsala (CRU), together with the SLU Research school in Translational and Comparative Medicine (TCM), arranges a postgraduate course in March 2015
more information
Schedule

 

 


Medlemskap

 
CRU är öppet för forskare vid SLU eller Uppsala universitet inom ämnet reproduktionsbiologi. Medlemskapet är kostnadsfritt. Ansökan skickas till CRU tillsammans med namn, adress, telefonnummer, epostadress samt följande information på engelska:

 • Doktorander:
  Titel på doktorandprojekt
  Namn på huvudhandledare
  5 nyckelord

 • Forskare:
  5 meningar om pågående forskning
  5 publikationer
  5 nyckelord

Svenska och internationella forskare utanför SLU och UU är välkomna att registrera sig på CRUs sändlista för att fortlöpande få information om våra aktiviteter. Intresseansökan skickas till CRU
Kontakt

CRU
P.O. Box 7054
750 07 Uppsala
Telefon:  018-67 10 00
Fax: 018-67 35 45
E-mail: CRU 


 
Sidan uppdaterad: 2015-02-09.

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se