Bevarar det gröna, levande kulturarvet
Bevarar det gröna, levande kulturarvet
perenner fröer rosor
       

köksväxter


Välkommen till Grönt kulturarv®

Det är genom att odla som vi också bäst kan bevara för framtiden! Varumärket Grönt kulturarv® har skapats för att göra det möjligt att lansera och saluföra växtmaterial som av POM bedöms odlings- och bevarandevärt. Varumärket, som är kopplat till en logotyp, kan användas för både fröförökade och vegetativt förökade växter. 

 Läs mer om varumärket  


Sortiment

Grönt Kulturarv har startats på intiativ av POM – Programmet för odlad mångfald. Under varumärket Grönt kulturarv® saluförs äldre kulturväxtsorter som har inventerats, provodlats och valts ut för bevarande i den nationella genbanken.

Sorterna har odlats i Sverige sedan 1940-, 1950- eller 1960-tal, beroende på växtslag. Alla bär på en historia och i flera fall finns det traditioner, berättelser och lokala namn knutna till dem. De har inspirerat till de nya sortnamn som växterna har fått.

Perenner

Våren 2016 kommer den mörkt rosa såpnejlikan 'Kvinnsgröta' i handeln. Det blir den tionde perennen som lanseras under varumärket Grönt kulturarv®.

 Läs mer om perennsorterna här

Rosor

Den senaste rosen att lanseras under Grönt kulturarv® är den fyllda pimpinellrosen 'Valdemarsvik'. Den är insamlad i Östergötland där den har odlats sedan tidigt 1900-tal.

 Läs mer om rosorna här

Lök- och knölväxter

Den allra första lökväxten kommer nu in i Grönt kulturarv®-sortimentet. Det är den dubbelblommande krollliljan 'Kallmora' från Dalarna. 

 Läs mer om lökväxterna här

Perenna köksväxter

'Korsta', 'Näs' och 'Hulla Norrgård' heter de tre humlesorter som introduceras våren 2016. Sorterna har lång odlingstradition och är insamlade i Medelpad, Södermanland respektive Uppland.

 Läs mer om köksväxterna här

Frukt och bär

Nu varumärks äldre certifierade fruktsorter med Grönt kulturarv®.

 Läs mer om fruktsorterna här

Krukväxter

Nu lanseras de första krukväxterna under Grönt kulturarv®. Det blir två pelargoner.

 Läs mer om krukväxterna här

Träd och buskar

Ornäsbjörken är första trädet under Grönt kulturarv®. Fler sorter ur POM:s insamlingar kommer att introduceras efter hand.

 Läs mer om träd och buskar här

Fröer

Gråärten 'Solberga', kokbönan 'Signe' och potatislök från Leksand är exempel på äldre köksväxtsorter som samlats in av Fröuppropet och säljs under varumärket Grönt kulturarv®. 

 Läs mer om fröerna här

 

Grönt kulturarv®-sortimentet utökas successivt och fler sorter kommer i handeln varje år. 


Kriterier

POM har ställt upp följande kriterier
för att bedöma växter som Grönt kulturarv®:

  • Arter och sorter odlade i Sverige före 1940, 1950 eller 1960 – beroende på växtslag – med väl dokumenterad historia
  • I Sverige framtagna sorter, eller spontant uppkommet material, som bedöms vara bevarandevärt, oavsett ålder.

För att en växtsort ska kunna saluföras under Grönt kulturarv® krävs att den ska finnas i den nationella genbanken.

 Läs mer


Nyheter

2015-10-06 -  Första Grönt kulturarv®-löken ute i handeln
En fylld krollilja från Dalarna blir första lökväxten som lanseras i Grönt kulturarv®-sortimentet!
2015-09-29 -  Nya Grönt kulturarv®-sorter presenteras
Våren 2016 kommer flera nya Grönt kulturarv®-sorter i handeln.
2015-08-11 -  Utvalda humlekloner blir Grönt Kulturarv
Tre humlekloner med ursprung från olika delar av Sverige har fått Grönt-kulturarvsmärkning.
2014-10-08 -  Nya Grönt kulturarv-perenner
Nu lanseras fler historiska perenner under varumärket Grönt kulturarv®. Från våren 2015 utökas sortimentet med tre nya sorter.
2014-05-15 -  Stort intresse för växterna från Grönt kulturarv
Det var stort intresse för Grönt kulturarv på årets upplaga av Nordiska Trädgårdar i Älvsjö!
 
Sidan uppdaterad: 2015-10-07. Sidansvarig: henrik.morin@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen