SKUD
Svensk Kulturväxtdatabas
SKUD
Svensk Kulturväxtdatabas
 

Sveriges lantbruksuniversitet har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
SKUD, Svensk Kulturväxtdatabas.  www.slu.se/skud