Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Forskning vid NJ-fakulteten

Vid NJ-fakulteten bedrivs forskning inom såväl naturvetenskap, samhällskunskap som humaniora.

Stark grundforskning
Grundläggande forskning är en förutsättning för livskraftig och innovativ tillämpning. Exempel från NJ-fakultetens starka grundforskningsprogram:

Spetsforskning
Flera av NJ-fakultetens institutioner uppvisar internationellt mycket starka forskningsmiljöer enligt kvalitets- och nyttoutvärderingen vid SLU 2009. Utomordentligt högt bedömdes områdena:
- ekologi
- växtbiologi
- växtskydd

Sektorsrelaterad forskning
I dialog med näring och myndigheter formulerar NJ-fakultetens forskare framgångsrikt forskningsfrågor med bäring på ett hållbart jord- och skogsbruk. Exempel är:
- biogasproduktion
- biologiska kontrollmetoder av skadegörare
- precisionsodling
- bevarande av biologisk mångfald 

Kontakt


Direktlänkar:


En pionjär inom miljökommunikation hedersdoktor 2013

Dr Susan L Senecah, hedersdoktor 2013. Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU
Dr Susan L Senecah, USA, har utsetts till hedersdoktor vid NJ-fakulteten och SLU 2013.

Läs mer om NJ-fakultetens hedersdoktor 2013 här . . .

Tidigare års hedersdoktorer vid NJ-fakulteten


TEMA-forskningsprogrammen finansieras gemensamt av NJ-fakulteten och näring/myndigheter.

Läs om våra fem TEMA-forskningsprogram


Forskning med sikte mot framtiden


Sidan uppdaterad: 2014-01-16. Sidansvarig: li.gessbo@slu.se

Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap • njfak@slu.se  
Box 7082, 750 07 Uppsala • Tel. 018 67 10 00  •  Org.nr: 202100-2817