Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Forskning vid NJ-fakulteten

Vid NJ-fakulteten bedrivs forskning inom såväl naturvetenskap, samhällskunskap som humaniora.

Stark grundforskning
Grundläggande forskning är en förutsättning för livskraftig och innovativ tillämpning. Exempel från NJ-fakultetens starka grundforskningsprogram:

 • mikrobsamhällenas ekologi och deras reglerande roll för växthusgasutsläpp och för markens kväveläckage
  Institution: Mikrobiologi.
  Kontaktperson: Sara Hallin, tel. 018-67 32 09
 • inverkan av växtoljor på fiskars metabolism och betydelse för fettsyrasammansättningen
  Institution: Livsmedelsvetenskap.
  Kontaktperson: Jana Pickova, tel. 018-67 20 11
 • långlivade organiska miljöföroreningar och dess spridning i naturen samt hälsorisker
  Institution: Vatten och miljö.
  Kontaktperson: Karin Wiberg, tel. 018-67 31 15
 • betydelsen av artmångfald för ekosystemets funktion
  Institution: Ekologi.
  Kontaktperson: Jan Bengtsson, tel. 018-67 15 16

Sektorsrelaterad forskning

I dialog med näring och myndigheter formulerar NJ-fakultetens forskare framgångsrikt forskningsfrågor till nytta för samhället:

Spetsforskning

Flera av NJ-fakultetens institutioner uppvisar internationellt mycket starka forskningsmiljöer enligt kvalitets- och nyttoutvärderingen vid SLU 2009. Utomordentligt högt bedömdes områdena:
- ekologi
- växtbiologi
- växtskydd

Kontakt


Direktlänkar:


Hedersdoktor 2015

Detlef Weigel, hedersdoktor 2015.
Detlef Weigel har utsetts till hedersdoktor vid NJ-fakulteten och SLU 2015.

Läs mer om NJ-fakultetens hedersdoktor 2015 här . . .

Tidigare års hedersdoktorer vid NJ-fakulteten


TEMA-forskningsprogrammen finansieras gemensamt av NJ-fakulteten och näring/myndigheter.

Läs om våra fem TEMA-forskningsprogram


Forskning med sikte mot framtiden


Sidan uppdaterad: 2015-10-09. Sidansvarig: li.gessbo@slu.se
 
 
 
 

Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap • njfak@slu.se  
Box 7082, 750 07 Uppsala • Tel. 018 67 10 00  •  Org.nr: 202100-2817