Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

BioCentrum

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Välkommen till BioCentrum

BioCentrum, SLU, Uppsala; Foto: Harald Cederlund
BioCentrum, Foto: Harald Cederlund

BioCentrum vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala för samman forskare och studenter från fem institutioner vid fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap.

De ingående institutionerna är kemi och bioteknologi, livsmedelsvetenskap, mikrobiologi, skoglig mykologi och växtpatologi samt växtbiologi. Tillsammans kan vi erbjuda en stimulerande forsknings- och utbildningsmiljö av högsta internationella klass.

Gemensamt förfogar vi över forskningsfaciliteter och utrustning som möjliggör avancerade forskningsprojekt där växter, djur och mikroorganismer av intresse för jord- och skogsbruk står i centrum.

Nyheter

2015-07-23 -  Nytt ris minskar växthusgaserna
En internationell grupp av forskare som leds från Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala har lyckats ta fram ett ris som minskar mängden växthusgaser som avges vid odling av ris.
2015-06-25 -  Klumprotsparasit på kål genetiskt klarlagd
Nu är arvsmassan (genomet) hos den skadegörare som orsakar klumprotsjuka på kål- och oljeväxter kartlagd. Kunskapen kan komma att gynna utvecklingen av diagnostiska verktyg i fält, öka förståelsen för...
2015-02-26 -  Evolutionsstudie visar hur nedbrytningssvampar blev mykorrhiza
Mykorrhiza, symbiosen mellan svampar och växter, har haft central betydelse för livets utveckling på jorden. En kartläggning av olika svampars DNA visar nu att mykorrhiza har uppkommit flera gånger under...
2015-02-16 -  Nyupptäckt bakteriefamilj kan bli ett vapen i kampen mot malaria
En ny familj av bakterier som är vanliga hos malariamyggor har upptäckts av forskare vid SLU, Uppsala universitet och två utländska universitet. Nu görs försök att utnyttja dessa bakterier i kampen mot...
2015-01-26 -  Pris för framstående doktorsarbete
Anna Berlin och Eva Lindberg belönas av KSLA för sina avhandlingar.

Forskning

Vår forskning sträcker sig från grundläggande karakterisering av biologiska processer på molekylär och cellulär nivå till studier av hur organismer fungerar, evolverar och interagerar med andra organismer och med sin omgivning på ekosystemnivå.

 


En fördjupad förståelse av hur olika organismer, biologiska och kemiska processer och ekosystem fungerar bidrar bl.a. till produktion av nyttiga och funktionella livsmedel, förbättrad framställning av biogas och bioetanol, utveckling av biologiska bekämpningsmedel, probiotika och läkemedel, förbättrade strategier för att skydda grödor från angrepp av patogena organismer samt framsteg inom växtförädling, bioinkapsling och formulering.

Läs mer.


Hitta till oss

BioCentrum ligger centralt på Campus Ultuna i Uppsala på besöksadressesn Almas Allé 5.. Klicka på kartan nedanför för en större version!


Hitta mer information om hur man hittar till Ultuna Campus.


Några aktuella publikationer

Mozgova I et al. 2015. Chromatin assembly factor CAF-1 represses priming of plant defence response genes. Nature Plants 1: 15127 doi:10.1038/nplants.2015.127

J Su et al. 2015. Expression of barley SUSIBA2 transcription factor yields high-starch low-methane rice. Nature 523: 602-606 doi:10.1038/nature14673

Schwelm A et al. 2015. The Plasmodiophora brassicae genome reveals insights in its life cycle and ancestry of chitin synthases. Scientific Reports 5 doi: 10.1038/srep11153.

Kohler A et al. 2015. Convergent losses of decay mechanisms and rapid turnover of symbiosis genes in mycorrhizal mutualists. Nature Geneticsdoi:10.1038/ng.3223

Kämpfer P et al. 2015. Proposal of Thorsiella kenyensis sp. nov. and Thorsiella kandunguensis sp. nov., isolated from larvae of Anopheles arabiensis, as members of the family Thorselliaceae fam. nov. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology. 65: 444-451. 

Se fler...


 
Sidan uppdaterad: 2015-09-03.

Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap • njfak@slu.se  
Box 7082, 750 07 Uppsala • Tel. 018 67 10 00  •  Org.nr: 202100-2817