Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

BioCentrum

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Välkommen till BioCentrum

BioCentrum, SLU, Uppsala; Foto: Harald Cederlund
BioCentrum, Foto: Harald Cederlund

BioCentrum vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala för samman forskare och studenter från fem institutioner vid fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap.

De ingående institutionerna är kemi och bioteknologi, livsmedelsvetenskap, mikrobiologi, skoglig mykologi och växtpatologi samt växtbiologi. Tillsammans kan vi erbjuda en stimulerande forsknings- och utbildningsmiljö av högsta internationella klass.

Gemensamt förfogar vi över forskningsfaciliteter och utrustning som möjliggör avancerade forskningsprojekt där växter, djur och mikroorganismer av intresse för jord- och skogsbruk står i centrum.

Nyheter

2014-05-16 -  Bakterieisolat från extrema förhållanden ökar toleransen för torka hos vete
Forskare från Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi har tillsammans med forskare från Institutionen för fysiologisk botanik, Estonian University of Life Science, och Institutet för evolution,...
2014-04-28 -  Om växtförädling i vetandets värld
Om dagens växtförädling handlar serien Mendel och molekylärgenetik i Vetandets värld i radions P1.
2014-04-28 -  Mykorrhizasvampar inblandade i nedbrytning
I en fältstudie utförd i tallskog (Jädraås försökspark) och fjällbjörkskog (Abisko) har forskare vid institutionen funnit att höga aktiviteter av enzymet manganperoxidas sammanfaller med förekomst av DNA...
2014-04-15 -  Storslam för SLU-forskare
Tre SLU-forskare tog storslam i Formas, Mistras och Lantmännens forskningsstiftelses gemensamma stora utlysning Effektiva och hållbara produktionssystem inom vattenbruk och jord- och trädgårdsbruk. Totalt...
2014-04-02 -  Veteforskare får utmärkelse
SLU-forskaren Anna Berlin fick häromveckan en utmärkelse för sin forskning om svampsjukdomen svartrost. Utmärkelsen ”Woman Triticum Award” tilldelas kvinnliga veteforskare tidigt i karriären av organisationen...

Forskning

Vår forskning sträcker sig från grundläggande karakterisering av biologiska processer på molekylär och cellulär nivå till studier av hur organismer fungerar, evolverar och interagerar med andra organismer och med sin omgivning på ekosystemnivå.

 


En fördjupad förståelse av hur olika organismer, biologiska och kemiska processer och ekosystem fungerar bidrar bl.a. till produktion av nyttiga och funktionella livsmedel, förbättrad framställning av biogas och bioetanol, utveckling av biologiska bekämpningsmedel, probiotika och läkemedel, förbättrade strategier för att skydda grödor från angrepp av patogena organismer samt framsteg inom växtförädling, bioinkapsling och formulering.

Läs mer.


Hitta till oss

BioCentrum ligger centralt på Campus Ultuna i Uppsala på besöksadressesn Almas Allé 5.. Klicka på kartan nedanför för en större version!


Hitta mer information om hur man hittar till Ultuna Campus.


Några aktuella publikationer

Bödeker I. T. M. Ectomicorrhizal Cortinarius species participate in enzymatic oxidation of humus in norther forest ecosystems. New Phytologist. DOI: 10.1111/nph.12791

Kradolfer D. et al. 2013. An imprinted gene underlies postzygotic reproductive isolation in Arabidopsis thaliana. Developmental Cell. 26: 525-535.

Derkacheva M. et al. 2013. Arabidopsis MSI1 connects LHP1 to PRC2 complexes. The EMBO Journal. 32: 2073-2085.

Lindahl B. D. et al. 2013. Fungal community analysis by hight-throughput sequencing of amplified markers - a users guide. New Phytologist. 199: 288-299.

Cheeke T. E. et al. 2013. Field evaluation of arbuscular mycorrhizal fungal colonisation in Bacillus thuringiensis toxin-expressing (Bt) and non-Bt maize. Applied & Environmental Microbiology. 79: 4078-4086.

Se fler...


 
Sidan uppdaterad: 2014-05-21.

Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap • njfak@slu.se  
Box 7082, 750 07 Uppsala • Tel. 018 67 10 00  •  Org.nr: 202100-2817