Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

BioCentrum

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Välkommen till BioCentrum

BioCentrum, SLU, Uppsala; Foto: Harald Cederlund
BioCentrum, Foto: Harald Cederlund

BioCentrum vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala för samman forskare och studenter från fem institutioner vid fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap.

De ingående institutionerna är kemi och bioteknologi, livsmedelsvetenskap, mikrobiologi, skoglig mykologi och växtpatologi samt växtbiologi. Tillsammans kan vi erbjuda en stimulerande forsknings- och utbildningsmiljö av högsta internationella klass.

Gemensamt förfogar vi över forskningsfaciliteter och utrustning som möjliggör avancerade forskningsprojekt där växter, djur och mikroorganismer av intresse för jord- och skogsbruk står i centrum.

Nyheter

2015-02-26 -  Evolutionsstudie visar hur nedbrytningssvampar blev mykorrhiza
Mykorrhiza, symbiosen mellan svampar och växter, har haft central betydelse för livets utveckling på jorden. En kartläggning av olika svampars DNA visar nu att mykorrhiza har uppkommit flera gånger under...
2015-02-16 -  Nyupptäckt bakteriefamilj kan bli ett vapen i kampen mot malaria
En ny familj av bakterier som är vanliga hos malariamyggor har upptäckts av forskare vid SLU, Uppsala universitet och två utländska universitet. Nu görs försök att utnyttja dessa bakterier i kampen mot...
2015-01-26 -  Pris för framstående doktorsarbete
Anna Berlin och Eva Lindberg belönas av KSLA för sina avhandlingar.
2014-11-10 -  Forskningsanslag från Formas till 31 SLU-projekt
I fredags beslutade forskningsrådet Formas att inom den årliga öppna utlysningen bevilja drygt 147 miljoner kronor till 31 projekt vid SLU, vilket innebär att SLU mottog nästan 30 procent av de beviljade...
2014-09-03 -  "Parallell vetenskap och grön ideologi – ett hot mot demokratin"
"Allt fler gröna politiker och lobbyister försöker misskreditera seriösa forskare och anpassa vetenskapen till sin egen ideology", skriver SLU-forskarna Jens Sundström och Torbjörn Fagerström I en debattartikel...

Forskning

Vår forskning sträcker sig från grundläggande karakterisering av biologiska processer på molekylär och cellulär nivå till studier av hur organismer fungerar, evolverar och interagerar med andra organismer och med sin omgivning på ekosystemnivå.

 


En fördjupad förståelse av hur olika organismer, biologiska och kemiska processer och ekosystem fungerar bidrar bl.a. till produktion av nyttiga och funktionella livsmedel, förbättrad framställning av biogas och bioetanol, utveckling av biologiska bekämpningsmedel, probiotika och läkemedel, förbättrade strategier för att skydda grödor från angrepp av patogena organismer samt framsteg inom växtförädling, bioinkapsling och formulering.

Läs mer.


Hitta till oss

BioCentrum ligger centralt på Campus Ultuna i Uppsala på besöksadressesn Almas Allé 5.. Klicka på kartan nedanför för en större version!


Hitta mer information om hur man hittar till Ultuna Campus.


Några aktuella publikationer

A Kohler et al. 2015. Convergent losses of decay mechanisms and rapid turnover of symbiosis genes in mycorrhizal mutualists. Nature Geneticsdoi:10.1038/ng.3223

Kämpfer et al. 2015. Proposal of Thorsiella kenyensis sp. nov. and Thorsiella kandunguensis sp. nov., isolated from larvae of Anopheles arabiensis, as members of the family Thorselliaceae fam. nov. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology. 65: 444-451. 

Jones. C M et al. 2014. Recently identified microbial guild mediates soil N20 sink capacity. Nature Climate Change. 4: 801-805.

Bödeker I. T. M. Ectomicorrhizal Cortinarius species participate in enzymatic oxidation of humus in norther forest ecosystems. New Phytologist. DOI: 10.1111/nph.12791

Kradolfer D. et al. 2013. An imprinted gene underlies postzygotic reproductive isolation in Arabidopsis thaliana. Developmental Cell. 26: 525-535.

Se fler...


 
Sidan uppdaterad: 2015-02-26.

Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap • njfak@slu.se  
Box 7082, 750 07 Uppsala • Tel. 018 67 10 00  •  Org.nr: 202100-2817