Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

BioCentrum

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Välkommen till BioCentrum

BioCentrum, SLU, Uppsala; Foto: Harald Cederlund
BioCentrum, Foto: Harald Cederlund

BioCentrum vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala för samman forskare och studenter från fem institutioner vid fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap.

De ingående institutionerna är kemi och bioteknologi, livsmedelsvetenskap, mikrobiologi, skoglig mykologi och växtpatologi samt växtbiologi. Tillsammans kan vi erbjuda en stimulerande forsknings- och utbildningsmiljö av högsta internationella klass.

Gemensamt förfogar vi över forskningsfaciliteter och utrustning som möjliggör avancerade forskningsprojekt där växter, djur och mikroorganismer av intresse för jord- och skogsbruk står i centrum.

Nyheter

2016-01-18 -  Mykorrhizasvampar får personlig assistans av specifika bakteriearter i samarbetet med växten
Mykorrhiza är ett samarbete mellan växter och svampar. Detta samarbete är dock beroende av en tredje part, bakterier, för att fungera. I en ny studie från institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi...
2015-12-08 -  Forskningsföretag samarbetar med SLU om läkemedel mot resistenta bakterier
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala och Ultupharma AB, ett nystartat företag för upptäckt av nya antibiotika, inleder ett samarbete för att identifiera och utveckla nya läkemedelssubstanser mot...
2015-12-02 -  Klimat-ris från SLU - en av världens bästa innovationer 2015
Den amerikanska tidskriften Popular Science upprättar varje år listor över nya innovationer som är så briljanta att de lär forma framtiden. Högst inom området ingenjörskonst rankas ett klimatsmart, modifierat...
2015-12-02 -  Trolig sjukdomsalstrande gen hittad i rotticka
Rotticka, Heterobasidion annosum s.l., har i årtionden varit en mycket kostsam skadegörare i skogsbruket. I en ny avhandling från institutionen för skoglig mykologi och patologi hittar Yang Hu en tänkbar...
2015-11-24 -  Har hittat hormonet som får frövitan att börja växa
Huvudkomponenterna i ett frö, grodden och frövitan, är resultatet av två skilda befruktningar. Frövitan, som lagrar näringsreserver åt grodden, börjar inte utvecklas förrän en befruktning har ägt rum,...

Kalendarium

Inga händelser kunde hittas.

Forskning

Vår forskning sträcker sig från grundläggande karakterisering av biologiska processer på molekylär och cellulär nivå till studier av hur organismer fungerar, evolverar och interagerar med andra organismer och med sin omgivning på ekosystemnivå.

 


En fördjupad förståelse av hur olika organismer, biologiska och kemiska processer och ekosystem fungerar bidrar bl.a. till produktion av nyttiga och funktionella livsmedel, förbättrad framställning av biogas och bioetanol, utveckling av biologiska bekämpningsmedel, probiotika och läkemedel, förbättrade strategier för att skydda grödor från angrepp av patogena organismer samt framsteg inom växtförädling, bioinkapsling och formulering.

Läs mer.


Hitta till oss

BioCentrum ligger centralt på Campus Ultuna i Uppsala på besöksadressesn Almas Allé 5.. Klicka på kartan nedanför för en större version!


Hitta mer information om hur man hittar till Ultuna Campus.


Några aktuella publikationer

Sierra R. et al. 2015. Evolutionary origins of rhizarian parasites. Molecular Biology and Evolution doi: 10.1093/molbev/msv340

Figueiredo D D. et al. 2015. Auxin production couples endosperm development to fertilization. Nature Plants doi:10.1038/nplants.2015.184

Millberg H et al. 2015 Disease development of Dothistroma needle blight in seedlings of Pinus sylvestris and Pinus contorta under Nordic conditions. Forest Pathology doi:10.1111/efp.12242

Mozgova I et al. 2015. Chromatin assembly factor CAF-1 represses priming of plant defence response genes. Nature Plants 1: 15127 doi:10.1038/nplants.2015.127

J Su et al. 2015. Expression of barley SUSIBA2 transcription factor yields high-starch low-methane rice. Nature 523: 602-606 doi:10.1038/nature14673

Se fler...


 
Sidan uppdaterad: 2016-01-12.

Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap • njfak@slu.se  
Box 7082, 750 07 Uppsala • Tel. 018 67 10 00  •  Org.nr: 202100-2817