Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

BioCentrum

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Välkommen till BioCentrum

BioCentrum, SLU, Uppsala; Foto: Harald Cederlund
BioCentrum, Foto: Harald Cederlund

BioCentrum vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala för samman forskare och studenter från fem institutioner vid fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap.

De ingående institutionerna är kemi och bioteknologi, livsmedelsvetenskap, mikrobiologi, skoglig mykologi och växtpatologi samt växtbiologi. Tillsammans kan vi erbjuda en stimulerande forsknings- och utbildningsmiljö av högsta internationella klass.

Gemensamt förfogar vi över forskningsfaciliteter och utrustning som möjliggör avancerade forskningsprojekt där växter, djur och mikroorganismer av intresse för jord- och skogsbruk står i centrum.

Nyheter

2015-11-24 -  Har hittat hormonet som får frövitan att börja växa
Huvudkomponenterna i ett frö, grodden och frövitan, är resultatet av två skilda befruktningar. Frövitan, som lagrar näringsreserver åt grodden, börjar inte utvecklas förrän en befruktning har ägt rum,...
2015-11-16 -  Skogens artrikedom har endast liten inverkan på askskottssjukan
För många skogssjukdomar påverkar skogens artsammansättning patogenens samhällsstruktur och sjukdomsspridning. Huruvida detta även är sant för askskottssjuka, Hymenoscyphus fraxineus, är föremål för en...
2015-11-09 -  Utbredd rödbandsjuka på tall kan snart bli verklighet i Sverige
Rödbandsjuka, orsakad av sporsäcksvamparna Dothistroma septosporum och Dothistroma pini , är en allvarlig barrsjukdom världen över. Sjukdomen har påträffats i Sverige, men allvarliga utbrott har hittills...
2015-11-06 -  BioCentrum miljöcertifierat
Nu är även BioCentrum miljöcertierat enligt ISO 14001. Arbetet har pågått i lite mer än ett år och i certifikatet ingår alla institutioner vid Biocentrum, intendenturen och biologiska övningslaboratoriet...
2015-10-21 -  Per Åman tog emot spannmålsforskningens finaste pris
Per Åman, professor i växtproduktlära vid SLU fram till pensioneringen 2013, har utsetts till mottagare av Thomas Burr Osborne Medal. Priset delades ut den 19 oktober 2015 under AACC Internationals årliga...

Forskning

Vår forskning sträcker sig från grundläggande karakterisering av biologiska processer på molekylär och cellulär nivå till studier av hur organismer fungerar, evolverar och interagerar med andra organismer och med sin omgivning på ekosystemnivå.

 


En fördjupad förståelse av hur olika organismer, biologiska och kemiska processer och ekosystem fungerar bidrar bl.a. till produktion av nyttiga och funktionella livsmedel, förbättrad framställning av biogas och bioetanol, utveckling av biologiska bekämpningsmedel, probiotika och läkemedel, förbättrade strategier för att skydda grödor från angrepp av patogena organismer samt framsteg inom växtförädling, bioinkapsling och formulering.

Läs mer.


Hitta till oss

BioCentrum ligger centralt på Campus Ultuna i Uppsala på besöksadressesn Almas Allé 5.. Klicka på kartan nedanför för en större version!


Hitta mer information om hur man hittar till Ultuna Campus.


Några aktuella publikationer

Figueiredo D D. et al. 2015. Auxin production couples endosperm development to fertilization. Nature Plants doi:10.1038/nplants.2015.184

Millberg H et al. 2015 Disease development of Dothistroma needle blight in seedlings of Pinus sylvestris and Pinus contorta under Nordic conditions. Forest Pathology doi:10.1111/efp.12242

Mozgova I et al. 2015. Chromatin assembly factor CAF-1 represses priming of plant defence response genes. Nature Plants 1: 15127 doi:10.1038/nplants.2015.127

J Su et al. 2015. Expression of barley SUSIBA2 transcription factor yields high-starch low-methane rice. Nature 523: 602-606 doi:10.1038/nature14673

Schwelm A et al. 2015. The Plasmodiophora brassicae genome reveals insights in its life cycle and ancestry of chitin synthases. Scientific Reports 5 doi: 10.1038/srep11153.

Se fler...


 
Sidan uppdaterad: 2015-11-24.

Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap • njfak@slu.se  
Box 7082, 750 07 Uppsala • Tel. 018 67 10 00  •  Org.nr: 202100-2817