Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Vi satsar - med sikte mot framtiden

Mark-Vatten-Miljöcentrum och BioCentrum
Mark-Vatten-Miljöcentrum och BioCentrum

Klicka på bilden för en större bild.
Illustration: Bjurström & Brodin Arkitekter AB.


Kontakt


Starka forskningsmiljöer

Kristina Glimelius, dekanus vid fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap.

"Den omfattande förändringen och förnyelsen av Campus Ultuna som pågår har sin grund i den genomgripande omorganisation av fakulteter, institutioner och universitetsadministration som SLU genomfört under den senaste femårsperioden. Syftet är att skapa förutsättningar för starka forskningsmiljöer med vetenskaplig förnyelse inom strategiskt viktiga områden."

Kristina Glimelius
Dekanus 2006-2012
Fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap

 

 

 

Utformningen av de nya husen ska genom sin utformning stimulera till kreativa samtal och möten över ämnesgränser. Ett antal avancerade växtodlingsmiljöer och högteknologiska plattformar samlas i husen och blir tillgänglig för alla fakultetens forskare. Sammantaget bidrar detta till en stärkt forskningsmiljö för hela NJ-fakulteten.


Två nya hus samlar verksamheten

Verksamheten var tidigare spridd i sju olika hus, men samlas sedan inflyttningen 2011 i två nya byggnader centralt på SLU:s campus i Uppsala. I husen samlokaliseras följande institutioner:

Mark-Vatten-Miljöcentrum:

BioCentrum:


Sidan uppdaterad: 2014-01-16. Sidansvarig: li.gessbo@slu.se

Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap • njfak@slu.se  
Box 7082, 750 07 Uppsala • Tel. 018 67 10 00  •  Org.nr: 202100-2817