Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Fakulteten för skogsvetenskap

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Fakulteten för skogsvetenskap

Den 5 december 1914 inrättades Kungliga Skogshögskolan. Under det kommande året uppmärksammar vi detta genom föreläsningar, seminarier och andra aktiviteter.  

Den 5 december 1914 inrättades Kungliga Skogshögskolan. Under det kommande året uppmärksammar vi detta genom föreläsningar, seminarier och andra aktiviteter.

Fakulteten för skogsvetenskap är centrum för högre utbildning och forskning inom skogssektorn i Sverige. Landets enda utbildningar för jägmästare och skogsmästare ligger inom fakulteten.

Nyheter

 

2015-01-27 -  Statsägd skog i Kina bör förvaltas mer hållbart
I Kina finns det många statsägda skogsbolag med starka lönsamhetskrav. Forskare vid SLU har funnit att den kinesiska staten har möjlighet att påverka bolagen mot mer skyddad skog och återbeskogning, så...
2015-01-26 -  SUS blir Utbildningsavdelningen
Student- och utbildningsservice (SUS) byter fr o m 1 februari namn till Utbildningsavdelningen, med engelskt namn Division of Educational Affairs.
2015-01-26 -  Nytt avtal om resebyråtjänster med BCD Travel
SLU har under 2014 upphandlat ett nytt avtal om resebyråtjänster. Detta innebär att samtliga tjänsteresor ska bokas genom BCD Travel från den 2 mars 2015. Samarbetet innefattar en fullservicetjänst som...

Kontakt

Fakultetsledning

Fakultetskansliet

Tel: 090-786 8100 (vx)
Fax: 090-786 81 25

Adress: Skogsmarksgränd
901 83 Umeå

Hitta till fakultetskansliet (karta)

Till SLU i Umeå:
med flygbuss, med lokalbuss från Vasaplan i Umeå centrum (hållplats Universum eller Växthuset)

Sidansvarig:

Olof Bergvall, kommunikatör

Tel: 090-786 8211, 072-2362915


SLU-biblioteket

SLU-biblioteket i Umeå är landets största specialbibliotek inom det skogliga ämnesområdet.

Skogsvetenskapliga fakulteten och SLU-biblioteket ansvarar tillsammans för ett Learning Resource Center (LRC).

Till SLU-bibliotekets webbplats.

SLU-biblioteket i Umeå

Kunskapsbank

2015-01-16 -  Fler fordonsspår i fjällen
Människan orsakar allt fler fordonsspår i fjällen. Det visar resultat från det nationella miljöövervakningsprogrammet Nationell inventering av landskapet i Sverige (NILS).
2015-01-15 -  Enklare typologi för sjöar och vattendrag
Sverige behöver förenkla och harmonisera sin indelning av sjöar och vattendrag. Dels för att följa EU:s olika direktiv men framför allt för att få till en effektiv vattenförvaltning. Nu finns ett förslag...
2015-01-15 -  Sötvattenövervakningen 50 år
I femtio år har myndigheter och forskare samarbetat för att få bra kunskaper om svenska sötvatten. Genom arbetet finns nu långa obrutna tidsserier som visar hur sötvattnet har påverkats av bland annat...
2015-01-14 -  Statistik från skogsbranden i Västmanland
Skogsbranden i Västmanland i augusti 2014 påverkade cirka 13 100 hektar mark. Närmare 9 600 hektar av arealen bedömdes vara produktiv skogsmark. Det visar statistik från en flygbildstolkning av 2 062 provytor,...
2015-01-08 -  Ny metod att bedöma skogars artmångfald
SLU-forskare utvecklar en metod där man utifrån flygbilder kan bedöma den biologiska mångfalden i ett skogsbestånd. Metodutvecklingen baseras på data från flygbildstolkning och fältinventeringar inom miljöövervakningsprogrammet...
 
Sidan uppdaterad: 2014-12-05.

Fakulteten för skogsvetenskap • sfak@slu.se
Skogsmarksgränd 901 83 Umeå • 090 786 81 00 •  Org.nr: 202100-2817