Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Fakulteten för skogsvetenskap

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Fakulteten för skogsvetenskap

SLU Umeå, centrum för fakulteten för skogsvtenskap

Fakulteten har sitt huvudsäte i Umeå och bedriver verksamhet över hela landet.

Utbildningarna är unika, endast vid SLU kan du läsa till jägmästare och skogsmästare.

Fakulteten för skogsvetenskap är världsledande inom skogsforskning.

Läs gärna dekan-bloggen, av och med fakultetsledningen!

Nyheter

 

2016-05-27 -  Ove Nilsson invald i EMBO
European Molecular Biology Organization (EMBO) har utsett årets nya medlemmar. Ove Nilsson, professor vid Umeå Plant Science Centre (UPSC), är en av de europeiska forskare som hedras för sina forsknin...
2016-05-20 -  Mycket biomassa med rätt skötsel
Poppel och hybridasp ingår bland Populus -arterna och är bland de mest produktiva trädslagen i Sverige. Intresset för att odla dem har ökat på grund av politiska mål för att öka andelen förnybar energi...
2016-05-17 -  Installationsfest i Umeå
Den 13 maj installerades fyra nya professorer vid en ceremoni i P-O Bäckströms sal i Umeå. Därefter följde middag, dans och underhållning.

Kontakt

Fakultetsledning

Fakultetskansliet

Tel: 090-786 8100 (vx)
Fax: 090-786 81 25

Adress: Skogsmarksgränd 17
901 83 Umeå

Hitta till fakultetskansliet (karta)

Till SLU i Umeå:
med flygbuss, med lokalbuss från Vasaplan i Umeå centrum (hållplats Universum eller Växthuset)

Sidansvarig:

Olof Bergvall, kommunikatör

Tel: 090-786 8211, 072-2362915


SLU-biblioteket

Slu-biblioteket I Umeå är landets största specialbibliotek inom det skogliga ämnesområdet.

SLU-biblioteket utvecklar och arbetar med vetenskaplig kommunikation och stöd till forskning och utbildning.

Till SLU-bibliotekets webbplats

Film om SLU-bibliotekets verksamhet

SLU-biblioteket i Umeå

Kunskapsbank

2015-12-16 -  Mer skog i framtidens varmare klimat
Den svenska skogen växer snabbare när klimatet blir varmare. Och när tillväxten ökar gynnas såväl virkesproduktion som naturvård. Det visar de skogliga konsekvensanalyserna SKA 15, som SLU har genomfört...
2015-12-16 -  Grodyngels kroppsmått avslöjar hormonstörande ämnen
Från laboratoriestudier vet forskare att grodyngels utveckling kan indikera påverkan av hormonstörande ämnen och kemikalier i ett vatten. Men hur ser det ut i fält? Och hur kan fältresultaten användas...
2015-12-16 -  Svårare att hitta lavrika marker
Skogsmark av lavtyp, där marklav täcker mer än halva ytan, har minskat dramatisk de senaste sextio åren. Det visar statistik från Riksskogstaxeringen vid SLU.
2015-11-13 -  Hundraårsskogar behövs för vedsvampar som ulltickan
Skog behöver undantas från skogsbruk med ett tidsperspektiv som är minst 100 år för att landskapet ska fungera som livsmiljö för vedsvampar som ulltickan. Det är en av slutsatserna från delprojektet om...
2015-10-21 -  Idéer och värderingar i skogen
Allemansrätten kontra äganderätten, med bärplockningen i fokus, har varit ett konflikttema i den svenska skogen i mer än 100 år.
 
Sidan uppdaterad: 2016-04-21.

Fakulteten för skogsvetenskap • sfak@slu.se
Skogsmarksgränd 901 83 Umeå • 090 786 81 00 •  Org.nr: 202100-2817