Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Fakulteten för skogsvetenskap

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Forskarutbildning

Vid skogsfakulteten bedrivs grund- och tillämpad forskning i Sverige och utomlands genom samarbeten med universitet, myndigheter och organisationer.
För mer detaljerad information om specifika forskningsprojekt hänvisas till forskningsledarnas och institutionernas hemsidor. 

 

 Janne Andersson (jannea.se)

 

- Lista på lediga doktorandtjänster vid SLU

 

Disputationer och Liceniatseminarier

Inga händelser kunde hittas.

Innehåll

Dessa sidor innehåller information och administrativt stöd för doktorander (blivande och aktiva) och handledare via vänstermenyn och de interna sidorna.

Övergripande information om forskarutbildning vid SLU finns på de externa sidorna för forskarutbildning


Bra länkar


 


Sidan uppdaterad: 2014-10-28. Sidansvarig: goran.spong@slu.se
 
 
 
 

Fakulteten för skogsvetenskap • sfak@slu.se
Skogsmarksgränd 901 83 Umeå • 090 786 81 00 •  Org.nr: 202100-2817