Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Välkommen till fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap

 
VH-fakultetens uppdrag är att bedriva högkvalitativ akademisk forskning och undervisning inom veterinärmedicin och husdjursvetenskap. Vi arbetar med de flesta aspekter av såväl lantbrukets som sport- och sällskapsdjurens liv och hälsa. Läs mer om fakulteten här


 

Prova-på-dag. Den 26 oktober hålls höstens prova-på-dag för Hippologprogrammet på Ridskolan Strömsholm. Den 18 oktober hålls prova-på-dag även på Flyinge. Läs mer här Strömsholm      Flyinge 

VHC – The Movie. Se filmen från invigningen av Veterinärmedicinsk och husdjursvetenskapligt centrum här.

Slutreplik

Foto: Jenny Svennås Gillner, SLU.

"Driv frågan om djurskydd i EU"

Åke Rutegård och Martin Wierup ger svar. De skriver: Som ett bidrag till att vända den negativa utvecklingen för svensk djuruppfödning har vi presenterat konstruktiva förslag för att den med ett fortsatt gott djurskydd skall undgå att bli utkonkurrerad av importerat kött från djur uppfödda med metoder som vi själva förbjuder. Läs mer om detta på DN Debatt här


Höst på Ultuna. Foto: Mårten Granert, SLU.


Nyheter från fakulteten

2014-10-24 -  "Tio förutsättningar för en klimatsmart politik"
”Våra analyser visar på tio förutsättningar som gör det möjligt med en ambitiös klimatpolitik utan att kostnaderna blir onödigt höga.”
2014-10-23 -  SLU i budgetpropositionen
Sveriges lantbruksuniversitet får i dagens budgetproposition ett anslag om 1,728 miljarder kr, vilket är en ökning med 25 miljoner kronor. ”Budgetproppen” innefattar för SLU:s del två större riktade s...
 
Sidan uppdaterad: 2014-10-21. Sidansvarig: marten.granert@slu.se

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap  Organisationsnummer 202100-2817
Postadress  Box 7084  750 07 Uppsala • Telefon  018 - 67 10 00