Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Välkommen till fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap

 
VH-fakultetens uppdrag är att bedriva högkvalitativ akademisk forskning och undervisning inom veterinärmedicin och husdjursvetenskap. Vi arbetar med de flesta aspekter av såväl lantbrukets som sport- och sällskapsdjurens liv och hälsa. Läs mer om fakulteten här


Foto: Julio Gonzalez, SLU.

Devalverat djurskydd – hot mot folkhälsan

Nedmonterat svenskt djurskydd kan omöjligt vara en ekonomiskt hållbar väg framåt. I Jordbruksverkets rapport De ekonomiska verkningarna av de svenska djurskyddsreglerna för grisar från 2011 framgår att ”Den genomgång som gjorts här rörande de ekonomiska verkningarna av olika skötselkrav visar att det finns både fördelar och nackdelar med den delvis högre svenska ambitionsnivån.Det går inte, med ledning av den analysen, att påstå att nackdelarna är större än fördelarna eller vice versa.”

Varför industrialisera mera?

I andra ekonomiska rapporter som tas fram, t.ex. om beteskravet, beräknar man inte vinsten av att ha friska djur. Varje lantbrukare vet att friska djur kostar mindre än sjuka, men hälsan är svårare att sätta en siffra på än sjukdomen, och utesluts därför i kalkylerna. Det gör dem skeva, och oanvändbara. Det märkliga är att man ändå väljer att lyssna till dem. Vad är det som gör det så lockande att industrialiera mera? Djuren lider, kostnaderna ökar, folkhälsan står på spel – och ändå anses det värt det.

Etiklektor Helena Röcklinsberg. Läs hela texten här

Bild från Aktuelltsändningen 23 februari.

Debatt om produktion och etik

I SVT:s Aktuellt fördes den 23 februari en debatt mellan etiklektor Helena Röcklinsberg på Sveriges lantbruksuniversitet och veterinär och forskare Gunnar Johansson om sättet att avliva spädgrisar. Se Aktuelltinslaget här, cirka 8,10 minuter in i sändningen


Från SVT Morgon 24 februari.

Diskussion om produktion–livsmedel på SVT Gomorron Sverige

– Man hör ofta att djurskydd kostar men man hör sällan om de stora fördelar det innebär att ha friskare grisar. Vi vill inte ha antibiotikarestinens som innebär att våra barn inte kan behandlas när de blir sjuka. Vi ska väldigt rädda om vår situation i Sverige, säger Mats Sjöquist i Gomorron Sverige på SVT på morgonen den 24 februari. Mats Sjöquist är föreståndare för nationellt Centrum för Djurvälfärd på SLU. Med i diskussionen är också Gunnela Ståhle som är ordförande i Vi konsumenter. Se inslaget här. Det börjar efter 15.50 minuter eller klockan 06.40 enligt klockan i bild


"Att döda är en del av produktionsmetoden"

Grisindustrin är nu på väg mot den situation som äggindustrin befunnit sig i i många decennier – att systematiskt döda nyfödda liv som en del av produktionsmetoden. skriver professor emeritus Bo Algers på SVT Opinion här.


 
Sidan uppdaterad: 2015-02-25. Sidansvarig: marten.granert@slu.se

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap  Organisationsnummer 202100-2817
Postadress  Box 7084  750 07 Uppsala • Telefon  018 - 67 10 00