Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Välkommen till fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap

 
VH-fakultetens uppdrag är att bedriva högkvalitativ akademisk forskning och undervisning inom veterinärmedicin och husdjursvetenskap. Vi arbetar med de flesta aspekter av såväl lantbrukets som sport- och sällskapsdjurens liv och hälsa.  Läs mer om fakulteten här


VHC. Foto: Mårten Granert, SLU.

Nu ska vi visa VHC

VHC, Veterinärmedicinsk och husdjursvetenskapligt centrum på Ultuna, är en unik byggnad. Det finns all anledning att på olika sätt uppmärksamma och marknadsföra både huset och de verksamheter som bedrivs i det. Nu finns både en bok och en film om VHC.

Boken, svensk och engelsk

Svensk film

Engelsk film

Aktuellt

Ny donation till UDS och SLU från Priya Sawhney

Priya Sawhney vill framföra sin tacksamhet till fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Universitetsdjursjukhuset (UDS), genom ytterligare två donationer på 10 000 kr vardera.


Docentföreläsningar på VH-fakulteten 10 maj

Schema och sammanfattingar av föreläsningarna.


Se Lövstas kor springa ut på sommarbete


Den 7 maj arrangerar Arla kosläpp på Lövsta, vår forskningsanläggning för undervisning och forskning om lantbrukets djur.
Anmäl dig på Arlas hemsida


B3Africa-workshop om biobanking och etik

Den 11-13 april träffades representater från över 40 biobanker och experter från afrikanska och europeiska organsiationer inom B3Africas-samarbetet för att utbyta erfarenheter kring Biobanking och etik. Koordinator för B3Africa-projektet är Erik Bongcam Rudloff från Institutionen för husdjursgenetik.


VH på Instagram

VH:s grannar


 
Sidan uppdaterad: 2016-05-02. Sidansvarig: charlotta.lantz@slu.se

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap  Organisationsnummer 202100-2817
Postadress  Box 7084  750 07 Uppsala • Telefon  018 - 67 10 00