Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Välkommen till fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap

 
VH-fakultetens uppdrag är att bedriva högkvalitativ akademisk forskning och undervisning inom veterinärmedicin och husdjursvetenskap. Vi arbetar med de flesta aspekter av såväl lantbrukets som sport- och sällskapsdjurens liv och hälsa.  Läs mer om fakulteten här


VHC. Foto: Mårten Granert, SLU.

Nu ska vi visa VHC

VHC, Veterinärmedicinsk och husdjursvetenskapligt centrum på Ultuna, är en unik byggnad. Det finns all anledning att på olika sätt uppmärksamma och marknadsföra både huset och de verksamheter som bedrivs i det. Nu finns både en bok och en film om VHC.

Boken, svensk och engelsk

Svensk film

Engelsk film

Aktuellt

Prionsjukdomar hos hjortvilt

Forskningen om prionrelaterade sjukdomar hos vilt aktualiseras nu av en nyligen diagnosticerad prionsjukdom (Chronic Wasting Disease, CWD) hos vildren och älg.

SLU har ett forskningssamarbete med KI, LiU och SVA om “Moose Wasting Syndrome” (Älvsborgssjukan) hos älg. SLU har nu även ingått samarbete med Stockholms universitet (SU) för en landsomfattande studie av prionrelaterade arvsanlag hos älg.

Kontaktpersoner och länkar och mer information om projektet.


Klimatsmart med fler kor i Norrland

Debattinlägg av Torkel Ekman, Karl-Ivar Kumm och Margareta Emanuelson i Land Lantbruk 2016-05-13.


Bioinformatik - grunden till många revolutionära upptäcker inom Life Science

Ett bra exempel på detta är en studie som leds av medlemmar av SLU-bioinformatik Centre, vid Institutionen för husdjursgenetik. Arbetet visar tydligt att upptäckter på genomnivå i en art kan översättas till en annan. I detta fall från hundprov till humant material. Den nybublicerade studien har fått stort genomslag i både svensk och internationell press.


Kosläppet lockade över 3000 personer

Kort rapport från Arlas kosläpp på Lövsta forskningscentrum.


VH på Instagram

VH:s grannar


 
Sidan uppdaterad: 2016-05-27. Sidansvarig: charlotta.lantz@slu.se

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap  Organisationsnummer 202100-2817
Postadress  Box 7084  750 07 Uppsala • Telefon  018 - 67 10 00