Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Undantag och reell kompetens

Om du helt eller delvis saknar den formella behörigheten som efterfrågas på en kurs kan du ansöka om reell kompetens. Det är ett alternativt sätt för dig att styrka att du tillägnat dig de kunskaper och den kompetens som krävs för kommande kurser.

Ansökan om undantag och reell kompetens sköts av verket för högskoleservice, VHS och det är till dem du skickar din ansökan. Du hittar all information om hur du ansöker på antagning.se:s webbplats.

OBS! Om du vill ansöka om reell kompetens för kurser inom veterinärprogrammet använder du dig av blanketten som du hittar på denna sida. Denna blankett skall skickas till SLU på bifogad adress i blanketten.

 
Sidan uppdaterad: 2012-05-25.

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen