En forskarskola vid SLU

APULA

All information om APULA finns på den engelska sidan!

All information about APULA is published on the English site!

En unik satsning vid SLU!

  • I samverkan mellan våra två miljöer inom landskapsarkitektur
  • I partnerskap med arkitektur-, planerings- och landskapsarkitekturskolor i Sverige och Norden
  • Öppen för alla med inriktning på stadens landskap
  • Med kurser och nätverksaktiviteter

Koordinatorer/Coordinators

Tim Delshammar (Alnarp)
tim.delshammar@slu.se

Ulla Myhr (Ultuna)
ulla.myhr@slu.se

 
Sidan uppdaterad: 2011-10-03.

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • webbredaktionen@slu.se • Om webbplatsen