Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Hedersdoktorer 2010

Doktorshattar och lagerkransar. Vackra klänningar och stiliga frackar. Årets promotion närmar sig för SLU i Uppsala.

De nio hedersdoktorerna håller sina föreläsningar vid SLU i Uppsala den 8 oktober, alla föreläsningar kommer att direktsändas via www.slu.se

Det blir även möjligheter att se och höra föreläsningarna i en redigerad version på www.slu.se efter den 8 oktober.

Den 9 oktober är det dags för 65 nya doktorer, nio hedersdoktorer och tre jubeldoktorer att ta emot bevisen för sina vetenskapliga gärningar under högtidliga former.

Hela promotionsceremonin hålls i Undervisningshuset vid SLU på Campus Ultuna i Uppsala. Förutom tal från SLU:s rektor Lisa Sennerby Forsse håller Örjan Carlborg, professor i beräkningsbaserad genetik vid SLU, årets högtidsföreläsning.

65 av de doktorander som under året har försvarat sina doktorsavhandlingar ska den 9 oktober få ta emot bevisen för sina arbeten.

Promovendi är fördelade på fyra fakulteter där fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap har flest representanter, 27 doktorer.

De fyra fakulteterna vid SLU har utsett nio hedersdoktorer. Dessa kommer tillsammans med de nya doktorerna och jubeldoktorerna att promoveras under ceremonin.

Ett antal pristagare hyllas under promotionsceremonin: Mårten Carlssons pris, SLU:s pedagogiska pris samt för första gången, SLU:s nyligen inrättade förtjänstmedaljer. De olika pristagarna offentliggörs samma dag som promotionen.

Ceremonien i Undervisningshuset bevakas av UNT.TV och visas via www.unt.se Festligheterna fortsätter sedan på Uppsala slott med middag och dans.

Fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap, SLU i Uppsala har utsett följande hedersdoktorer:

Anders Wejryd, ärkebsikop, uppmärksammas för sitt visionära ledarskap för Svenska kyrkans miljöarbete, och i synnerhet vad gäller klimatfrågan, I motiveringen står bland annat:

”Världens överlevnadsfrågor handlar om vårt förhållande till skapelsen, till djuren, naturen och till människor. Klimatfrågan har varit aktuell länge. Anders Wejryd har både föreläst och agerat i frågan om att minska utsläpp från fossila bränslen och metangaser.”

Wejryds initiativ till det världsomfattande mötet ”Interfaith Climate Summit” i Uppsala 2008 nämns som ett djupt och väl övertänkt engagemang för miljön. Vid mötet samlades människor från hela världen och alla religioner för att diskutera, bland annat miljön.

– Jag är överraskad och hedrad, säger ärkebiskopen. Jag ser det här som ett erkännande av kvalitén på Svenska kyrkans arbete med globala rättvise- och resursfrågor, och att kyrkan är en seriös medspelare i aktuella samhällsfrågor.

Phil Ineson, professor vid University of York, är en av världens ledande forskare kring emissioner av växthusgaser från mark, samt hur växtsamhället och marken samspelar. Hans forskning inom området utgör viktiga bidrag till förståelsen hur klimatförändringar påverkar ekosystemen.

Janet I. Sprent, professor vid University of Dundee, är en världsledande forskare inom kväveomsättning. Hon har bland annat blivit känd för sina ingående studier av mångfalden och släktskapen inom familjen baljväxter och deras rotknölssymbioser – ett gigantiskt arbete då baljväxtfamiljen omfattar 18 000 arter.

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU Uppsala har utsett följande hedersdoktorer:

Ole Lind, forskningsledare vid företaget DeLaval har under 30 års tid arbetat för att utveckla tekniken kring mjölkning av kor. Han är en ivrig förespråkare för forskningssamarbete med SLU. Det har resulterat i ett flertal doktorandprojekt och examensarbeten, samt att DeLavals utvecklingsprojekt med automatisk mjölkning förlades till SLU i Uppsala .

Marian C. Horzinek, professor vid Utrecht University i Holland har haft en banbrytande roll inom veterinärmedicinsk virologi. Han har kartlagt ett flertal virussjukdomar och i detalj studerat olika virus av betydelse inom veterinärmedicinen, bland andra svinpestvirus. Han har också främjat utvecklingen av virologisk forskning inom SLU.

Skogsvetenskapliga fakulteten, SLU Umeå har utsett följande hedersdoktorer:

John Pastor, professor vid University of Minnesota, har främst forskat om markekologi men också gjort viktiga insatser inom området växt-djur interaktioner. Han har bland annat studerat effekter av större växtätare på ekosystemen. Under lång tid har han haft täta kontakter med forskare vid skogsvetenskapliga fakulteten i Umeå.

Jan-Åke Lundén, jägmästare verksam vid LRF Skogsägarna, har aktivt medverkat för tillkomsten av ett flertal stora forskningsprogram som haft stor betydelse, bland annat Snytbaggeprogrammet och Granprogrammet. Under sin tid som skogsvårdschef på Södra verkade han för att skogsbruket och skogsägare skulle dra nytta av forskningsresultat.

Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, SLU Alnarp har utsett följande hedersdoktorer:

Jörg Hartung, professor vid Hannovers veterinärmedicinska universitet, har forskat om olika klimat- och miljöfrågor vid djurhållning. Han har arbetat för ett bättre djurskydd i samband med djurtransporter, samt även studerat hur luftföroreningar påverkar djur och människors hälsa.

Anne Whiston Spirn, professor vid Massachusetts Institute of Technology, har som landskapsarkitekt arbetat för att främja livskraftiga samhällen; platser som är funktionella, hållbara, meningsfulla och skickligt utformade. Hennes sociala engagemang har bland annat resulterat i tillkomst av kvartersträdgårdar i låginkomstområden i Philadelphia. 

Tidsprogram för hedersdoktorernas föreläsningar fredag 8 oktober:

09.00 Landscape Design as an Adaptive Strategy – Anne Whiston Spirn, professor och agronomie hedersdoktor

09.30 Bio-aerosols in Farm Animal Houses – Risk for Animal, Man and Environment -Jörg Hartung, professor och agronomie hedersdoktor

10.30 Ecosystem Carbon Fluxes: Det är en liten värld – Philip Ineson, professor och agronomie hedersdoktor

11.00 Who Needs Nodules? A World Tour of Nitrogen Fixation in Legumes – Janet I. Sprent, professor emerita och agronomie hedersdoktor

11.30 Religion med eller mot naturen – Anders Wejryd, ärkebiskop och agronomie hedersdoktor

13.30 From Milking to Total Dairy Herd Management – Ole Lind, director och agronomie hedersdoktor

14.00 What is Veterinary Science? - Marian C. Horzinek, professor emeritus och veterinärmedicine doktor

14.45 Skogsforskningen och skogsbruket – Jan-Åke Lundén, civiljägmästare och skoglig hedersdoktor

15.15 The Moose in the Boreal Ecosystems of Isle Royale and Sweden – John Pastor, professor och skoglig hedersdoktor  

 
Sidan uppdaterad: 2012-08-29. Sidansvarig: mikael.jansson@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se