Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Jämställdhet som branschgemensam strategi i Skogsbrukssektorn

Jämställd skog?
Foto: Elias Andersson

Den svenska skogssektorn står inför stora utmaningar för att kunna anpassa sig till ökad konkurrens på råvaror, tjänster och arbetskraft i övergången mot en biobaserade ekonomin, vilket innebär större innovationsförmåga.

Projektet syftar till att, med utgångspunkt i den nationella jämställdhetsstrategin, kritiskt analysera och utveckla det branschgemensamma jämställdhetsarbetets utformning och genomförande. En kritisk form av policyanalys kombinerad med en interaktiv forskningsprocess, som inkluderar sektorns olika parter i den kunskapsskapande processen, utgör projektets övergripande forskningsansats.

Arbetet kommer att genomföras med hjälp av organisationsspecifika studier och dialogbaserade workshops kring de jämställdhetsstrategiska insatserna, med avsikten att utveckla och etablera en erfarenhetsbaserad plattform för jämställdhetsinnovation i skogsbrukssektorn. De organisationsspecifika studierna fokuserar på ett antal jämställdfrämjande åtgärder och arbetet kommer att genomföras under 2014. Resultaten från dessa initiala studier kommer att ligga till grund för tre stycken workshops.

Projektet syftar till att:

  • Bidra till ökad jämställdhet inom den svenska skogssektorn som en grund för att säkerställa sektorns sociala och ekonomiska hållbarhet och viktiga roll i övergången till en biobaserad ekonomi.
  • Stödja implementeringen av jämställdhetsstrategin för skogsbrukssektorn genom utveckling av ett innovationssystem (arena) där erfarenheter från sektorns aktörer ´poolas´ och därigenom stärka den interna dialogen kring jämställdhetspraktiker.
  • Bidra till utveckling av framtida branschgemensamma åtgärder avseende jämställdhetsinnovation.

Workshop: Att leda och styra mer jämställt - Erfarenhetsutbyte om konkreta metoder för jämställdhet i skogsnäringen - 21 maj 2014, Müncehnbryggeriet, Stockholm 


Konferens: Framtidens hållbara skogsbruk- med fokus på vattenmiljöer och jämställdhet - 24-25 september 2014, Skellefteå

Jämställdhet som branschgemensam strategi -  ett panelsamtal kring skogssektorns erfarenheter att bedriva jämställdhetsarbete - 15 april 2015, Skogsnäringsveckan, Stokcholm

Workshop:  Att lära och göra mer jämställt - Samlad forsking för branschgemensamm framtidsstrategier i skogsnäringen - 26 maj 2015, Spårvagnshallarna, Stockholm

Bokrelease – En öppen skog: kön, genus och jämställdhet i skogssektorn - 11 december 2015, SLU, Umeå


Projektet har finansierats av VINNOVA och pågått fram till augusti 2015.


VINNOVASidan uppdaterad: 2015-12-07. Sidansvarig: elias.andersson@slu.se
 
 
 
 

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen