Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för akvatiska resurser

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Rapportera fynd av svartmunnad smörbult

Fynd av misstänkt svartmunnad smörbult kan rapporteras antingen i Artportalen eller genom att fylla i nedanstående formulär. Observationer av andra främmande arter kan du göra i vår enkätundersökning som du hittar i vänstermenyn.

Dina kontaktuppgifter


Fynduppgifter


Artkontroll

Artkontroll
Är bukfenorna sammanväxta
Är fiskens huvud kraftigt
Svart fläck bak på främre ryggfenan
Finns fisken bevarad
Finns det ett foto av fisken
Det är ok att fyndet registreras i Artportalen (mina personuppgifter registreras inte)
 

 

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen