Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för akvatiska resurser

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten

Här får du svar på frågor om hur fisk- och skaldjursbestånden mår, hur mycket fisk det finns, om rekryteringen fungerar, vad provfisken resulterar i och allmän fakta och fiskeregler för olika arter på kusten, i havet och i sjöarna. Rapporten sammanfattar utveckling och beståndsstatus för de kommersiellt viktigaste fisk- och kräftdjursarterna i våra vatten. Bedömningar och förvaltningsråd är baserade på Internationella Havsforskningsrådets (ICES) rådgivning, SLU Aqua:s nationella och regionala provfiskedata, samt yrkesfiskets rapportering.

Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2015

Fiskbestånd i hav och sötvatten 2015. Resursöversikt är utarbetad av Sveriges lantbruksuniversitet, institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua), på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten.

Rapporten som PDF                                Blädderbar version

framsidan av rapporten Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2015. Fotot föreställer fören på en båt och ett fiskenät.                Uppslag ur rapporetn med exemplet kummel

Faktablad

Här kan du läsa om eller skriva ut faktablad för de arter som ingår i Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2015.

Abborre Gädda
Kolja
Marulk
Rödtunga Skoläst
Ål
Bergtunga Gös
Kräfta (signal-)
Nordhavsräka
Sandskädda
Skrubbskädda
Äkta tunga
Bleka Havskatt
Kummel
Ostron
Sik
Slätvar
Öring
Blåmussla
Horngädda
Lake
Pigghaj
Siklöja
Tobis

Blåvitling
Hummer
Lax
Piggvar Sill/Strömming
Torsk

Fjärsing Hälleflundra Långa Röding Sjurygg Vitling  
Gråsej Knot Makrill Rödspotta Skarpsill Vitlinglyra  

 

Faktablad om våra viktigaste fiskar och skaldjur - 2013

Fiskbestånd i hav och sötvatten – Resursöversikt 2013 är utarbetad av Sveriges lantbruksuniversitet, institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua), på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten. Rapporten sammanfattar utveckling och beståndsstatus för de kommersiellt viktigaste fisk- och kräftdjursarterna i våra vatten. Bedömningar och förvaltningsråd är baserade på Internationella Havsforskningsrådets (ICES) rådgivning, SLU Aquas nationella och regionala provfiskedata, samt yrkesfiskets rapportering.

För 2013 gavs inte rapporten ut i tryckt version utan finns att hitta som faktablad för varje art. Här presenteras kommersiellt viktiga arter i sötvatten och vid kusten. 

Ladda hem faktabladen nedan:

 

Resurs- och miljööversikt 2012

Här kan du läsa om den aktuella situationen för fler än 40 olika fisk- och kräftdjursarter i hav och sötvatten, om yrkesfiskets fångster och utveckling samt om miljösituationen föregående år och hur det påverkat livet i hav och sjöar. Detta är den nionde utgåvan av den samlade översikten över fisk- och kräftdjursbeståndens status i våra vatten. Kunskap om fiskbestånden och miljön är en förutsättning för att utnyttjandet av fiskresurserna skall bli bärkraftigt. För svenska vattenområden beskrivs miljöutvecklingen i ett ekosystemsperspektiv, dels för att tydliggöra fiskens ekologiska roll och beskriva yttre miljöfaktorer som påverkar fiskbestånden, dels för att belysa fiskets effekter på miljön.

Fiskbestånd och miljö i hav och sötvatten - Resurs- och miljööversikt 2012

Om rapporten


Fiskbestånd och miljö i hav och sötvatten är utarbetad av Sveriges lantbruksuniversitet, institutionen för akvatiska resurser (Aqua), på

 uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten. Rapporten sammanfattar utveckling och beståndsstatus för de kommersiellt viktigaste fisk- och kräftdjursarterna i våra vatten. Bedömningar och förvaltningsråd är baserade på Internationella Havsforskningsrådets (ICES) rådgivning, SLU Aquas nationella och regionala provfiskedata, samt yrkesfiskets rapportering.

Ladda ned rapporten som pdf (8 Mb)  

En tryckt version av rapporten finnas tillgänglig.

Rättelse (2013-01-29)

Arbetet med rapporten ”Fiskbestånd och miljö i hav och sötvatten. Resurs- och miljööversikt 2012” färdigställdes före NAFO/ICES-arbetsgruppen (NIPAG) rapporterade uppdaterade siffror för utkast av räka.

Ett uppdaterat dataunderlag samt text vad gäller Nordhavsräka laddas ned här.

Kontaktperson:
Ann-Britt Florin, ann-britt.florin@slu.se, institutionen för akvatiska resurser, SLU.

 

 
Sidan uppdaterad: 2016-03-11. Sidansvarig: anna.lingman@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen