Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF) bedriver forskning om djurhälsa, livsmedelssäkerhet och miljöhälsa. Vi ansvarar för cirka en tredjedel av grundutbildningen i veterinärprogrammet inom diciplinerna bakteriologi, virologi, parasitologi, immunologi, patologi, farmakologi, toxikologi, livsmedelssäkerhet och epizootologi. Totalt arbetar cirka 100 personer vid BVF varav cirka 25 är doktorander.

Inblick i vardagen på VH-fakulteten


Vill du se mer? Följ slu_vh på Instagram.


 
Sidan uppdaterad: 2016-03-02. Sidansvarig: gunnar.carlsson@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen