Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för ekologi

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Copyright: Malin Aronsson 

 

Malin Aronsson

Doktorand


Kontakt:

Telefon: 0581 - 69 73 12
E-post: Malin.Aronsson@slu.se
Rum: 113

Adress:

Grimsö Forskningsstation
Institutionen för Ekologi
Sveriges lantbruksuniversitet
730 91 Riddarhyttan
Sverige

 
Forskningsintressen

Jag är intresserad av att studera hur beteende individnivå påverkar populationers storlek, och utbredning på olika skalor. Jag fokuserar på studier på individnivå för att förstå populationsekologi, eftersom en population byggs upp av individer med olika framgång och kunskap om individer är viktigt för att förstå mekanismerna som påverkar populationer.

Mitt doktorandprojekt fokuserar på att studera detta ämne bland ensamlevande och revirhävdande djur. Revirhävdande skapar en ojämn fördelning av resurser mellan individer vilket påverkar individers möjlighet att överleva och reproducera sig inom populationen. Revirhävdande inverkar också på var och när individer etablerar sig, vilket i sin tur påverkar spridning inom och mellan populationer. Mina studiearter är järv (Gulo gulo) och lodjur (Lynx lynx). Jag använder mig av positionsdata från individer försedda med GPS-sändare, men även DNA-, inventerings- och jaktdata. Syftet med projektet är att öka kunskapen om de faktorer som påverkar revirdynamik på lokal skala och vilka konsekvenser detta har för populationers utbredning, spridning och storlek både på lokal och regional skala. Forskningsresultaten kommer att kunna användas för att bättre förstå effekten av jakt som förvaltningsstrategi för dessa arter. Doktorandprojektet finansieras av FORMAS och bedrivs inom Svenska Järvprojektet och Skandinaviska Lodjursprojektet.

Tillsammans med Jens Persson driver jag även en studie av järvens ekologi i skogslandet. Under de senaste åren har järvpopulationen i Sverige ökat både till antal och utbredning söderut. Detta ger oss en möjlighet att studera järvens ekologi i expansionsfasen i områden utanför renskötselområdet och vad som anses som traditionellt järvhabitat (nordliga fjällområden med varaktigt snötäcke under våren). Detta projekt finansieras av WWF Sverige och The Wolverine Foundation.

För mer information:
Det svenska Järvprojektet
Det Skandinaviska lodjursprojektet
Skogsjärvsprojektet (länk kommer inom kort)


Mina handledare

Henrik Andrén (Professor)
Matthew Low (Docent)
Guillaume Chapron (Docent)


Publikationer

Vetenskapliga
Hobbs, N.T., Andrén, H., Persson, J., Aronsson, M. and Chapron, G. 2012. Native predators reduce harvest of reindeer by Sámi pastoralists. Ecological Applications 22:1640-1654.

Mattisson, J., Segerström, P., Persson, J., Aronsson, M., Rauset, G. R., Samelus, G., Andrén, H. 2013. Lethal male-male interactions in Eurasian lynx. Mammalian Biology 78:304-308.

Populärvetenskapliga
Aronsson, M and Persson, J. 2012. Järv i skogslandet. Report to WWF.
Länk till PDF

Aronsson, M. and Persson, J. 2012. Skogsjärvarna på frammarsch. Våra rovdjur 2:4-6.

 
Sidan uppdaterad: 2015-05-17. Sidansvarig: Anders.Jaderberg@hotmail.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen