Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för ekologi

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Independent Project in Environmental Science - Master´s thesis, 30,0 hp

Kursplan

Kurshemsida

För att bli antagen till kursen ska du ha valt ett uppsatsämne och fått en handledare. Kursen innehåller gemensamma föreläsningar och seminarier som behandlar presentationsteknik, informationssökning och vetenskapsteori. Detta tillämpar du sedan i din uppsats, och när du presenterar ditt arbete för de andra studenterna och lärarna. Vid kursens slut ska du presentera ditt arbete i ett slutseminarium och du ska också genomföra en opposition på en annan students arbete.

Det skriftliga arbetet ska publiceras inom ramen för SLU:s system för elektronisk publicering (Epsilon) och plagiatgranskas i Urkund.

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 30 hp på avancerad nivå (A1N, A1F) inom miljövetenskap. Godkänt självständigt arbete på grundnivå alternativt kandidatexamen. Kunskaper motsvarande Engelska B.

Studieavgift för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz

67 500 SEK

Tid

29 aug 2011 - 15 jan 2012, 100%, Dag

Nivå
Avancerad
Ämne
Miljövetenskap
Anmälningskod
SLU-10150
Ort
Uppsala
Distans
Nej
Språk
Engelska

Övrigt

För att antas på kursen krävs att studenten innan kursstart ska ha gjort en överenskommelse med handledande institution om frågeställning och handledare för arbetet.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för vatten och miljö

Medansvariga

Institutionen för akvatiska resurser
Institutionen för ekologi
Institutionen för mark och miljö
Institutionen för mikrobiologi
Institutionen för växtproduktionsekologi
Institutionen för ekonomi
Institutionen för energi och teknik
Institutionen för stad och land

Kursledare

Ulf Grandin
Telefon: 018-673104
Epost: ulf.grandin@vatten.slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • webbredaktionen@slu.se • Om webbplatsen