Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för husdjursgenetik

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Personal


Bergström, Tomas
Forskare FLK

Telefon:018-671997, 070-6281660
E-post:tomas.bergstrom@slu.se

Falk, Alexander
Laboratorieingenjör

E-post:alexander.falk@slu.se

Grundel, Charlotte
Laboratorieingenjör

Telefon:018-671960
E-post:charlotte.grundel@slu.se

Gustafsson, Susanne
Koordinator

Telefon:018-672012
E-post:susanne.gustafsson@slu.se

Hübinette, Louise (ej i tjänst)
Laboratorieingenjör

Telefon:018-671960
E-post:louise.hubinette@slu.se

Johansson, Cecilia (ej anställd)
Extern

E-post:cecilia.johansson@slu.se

Juneja, Kumar
Forskningsingenjör

Telefon:018-672611
E-post:kumar.juneja@slu.se

Lantz, Charlotta
Databasadministratör

Telefon:018-671980
E-post:charlotta.lantz@slu.se
Ref.:Biobank

Mikko, Sofia
Forskare FLK

Telefon:018-671979
E-post:sofia.mikko@slu.se

Perloski, Michele (ej anställd)
Extern


Pettersson, Siw
Laboratorieingenjör

Telefon:018-671960
E-post:siw.pettersson@slu.se

Strömstedt, Lina
Föreståndare för SLU Biobank

Telefon:018-672064, 070-6284168
E-post:lina.stromstedt@slu.se
Ref.:Biobank Non-human biobanking Animal biobank The Animal Plant Microbe register database Genetics Molecular genetics Science for Life Laboratory SciLifeLab


 

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • webbredaktionen@slu.se • Om webbplatsen