Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för husdjursgenetik

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Personal


Bergström, Tomas
Forskare FLK

Telefon:018-671997, 070-6281660
E-post:tomas.bergstrom@slu.se

Falk, Alexander
Laboratorieingenjör

E-post:alexander.falk@slu.se

Grundel, Charlotte
Laboratorieingenjör

Telefon:018-671960
E-post:charlotte.grundel@slu.se

Gustafsson, Susanne
Koordinator

Telefon:018-672012
E-post:susanne.gustafsson@slu.se

Hübinette, Louise (ej i tjänst)
Laboratorieingenjör

Telefon:018-671960
E-post:louise.hubinette@slu.se

Johansson, Cecilia (ej anställd)
Extern

E-post:cecilia.johansson@slu.se

Juneja, Kumar
Forskningsingenjör

Telefon:018-672611
E-post:kumar.juneja@slu.se

Lantz, Charlotta
Databasadministratör

Telefon:018-671980
E-post:charlotta.lantz@slu.se
CV:Till personlig hemsida
Ref.:Biobank

Lundqvist, Therese
Laboratorieingenjör

Telefon:070-2773126
E-post:therese.lundqvist@slu.se

Mikko, Sofia
Forskare FLK

Telefon:018-671979, 070-8822427
E-post:sofia.mikko@slu.se

Perloski, Michele (ej anställd)
Extern


Pettersson, Siw
Laboratorieingenjör

Telefon:018-671960
E-post:siw.pettersson@slu.se

Strömstedt, Lina
Föreståndare för SLU Biobank

Telefon:018-672064, 070-6284168
E-post:lina.stromstedt@slu.se
Ref.:Biobank Non-human biobanking Animal biobank The Animal Plant Microbe register database Genetics Molecular genetics Science for Life Laboratory SciLifeLab

Viluma, Agnese
Doktorand

Telefon:018-671937
E-post:agnese.viluma@slu.se

 

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • webbredaktionen@slu.se • Om webbplatsen