Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för mark och miljö

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Biogeofysik och vattenvård

Vattenburen transport av växtnäringsämnen, kemiska bekämpningsmedel och andra lösta ämnen i markekosystem är forskningsområdets centrala del. Dessa processkunskaper ligger till grund för tillämpad forskning om hur markanvändningen och klimat påverkar yt- och grundvattenkvalitet som i sin tur utgör ett underlag till utvecklingen av rationella skötselstrategier och åtgärder som optimerar växtproduktion och minimerar miljöpåverkan, främst i jordbruksekosystem. Vår verksamhet bygger på ett samspel mellan grundläggande och tillämpad forskning och även samverkan med det omgivande samhället inom ramen för FoMa verksamheten inom vattenvårdsområdet.

 

 

Länkar:

Personal på Biogeofysik och vattenvård

Pågående doktorandprojekt

Kurser vid Biogeofysik och vattenvård

  

Övriga publikationer:

Alla publikationer vid Mark och miljö

Rapporter (Mark och miljö)

Ekohydrologi

Emergo

Teknisk rapport 

 

Kontakt:

Lars Bergström

Ing-Marie Bringholm

Mark/vattenlaboratoriet

Laboratoriet för organisk miljökemi

  

Sidan uppdaterad: 2015-08-25. Sidansvarig: stefan.andersson@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se