Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för mark och miljö

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Miljöövervakning av växtskyddsmedel i Sverige

Användning av bekämpningsmedel inom jordbruket kan medföra oönskade halter i omgivande vatten och luft. Ett omfattande arbete för att minska riskerna genomförs av lantbrukare och myndigheter. Miljöövervakningen av växtskyddsmedel syftar till att följa den långsiktiga förändringen över tiden. Resultaten används för att utvärdera effekter av motåtgärder och utgör ett viktigt stöd till forskning och utveckling av modeller och riskbedömningsverktyg.

 

Naturvårdsverket finansierar huvuddelen av undersökningarna och Institutionen för mark och miljö, i samarbete med Institutionen för vatten och miljö, SLU, ansvarar för utförandet. Arbetet bedrivs inom ramen för SLUs verksamhetsgren Fortlöpande miljöanalys och i nära samarbete med KompetensCentrum för Kemiska Bekämpningsmedel (CKB).

 

Undersökningarna bedrivs inom tre olika delprogram:

-Typområden på jordbruksmark och åar

Undersökningarna inleddes 2002 och omfattar provtagning av ytvatten, grundvatten och sediment i fyra små avrinningsområden belägna inom fyra större jordbruksregioner i södra Sverige. Därutöver provtas även ytvatten och sediment i två lite större skånska åar.

 

-Luft och nederbörd

Undersökningarna inleddes 2002 med provtagning av nederbörd vid en station på Söderåsen i NV Skåne (Vavihill). Från och med 2009 har undersökningarna utvidgas och omfattar nu även luftprovtagning på Vavihill och provtagning av nederbörd på Aspvreten i Södermanland vid kusten nära Trosa.

  

-Regional pesticiddatabas (RPD)

För att få en överblick över läget när det gäller förekomst av växtskyddsmedel i yt-, grund- och dricksvatten runt om i Sverige lagras kontinuerligt resultat från olika regionala undersökningar i en databas. Resultaten finns tillgängliga via Växtskyddsmedel i miljön.

 

(Foto: Jenny Kreuger)

 

  

 

Kontaktpersoner:

Jenny Kreuger (kontaktperson)

Therese Nanos

Bodil Lindström

Mikaela Gönczi

 

Länkar: 

Datavärdskapet för Jordbruksmark och Våtmarker

Naturvårdsverket

Kemikalieinspektionen, riktvärden för växtskyddsmedel i ytvatten

miljömal.nu, toxicitetsindikator för växtskyddsmedel i ytvatten

CKB, kompetenscentrum för bekämpningsmedel

PEGASUS

TEAMPEST

Sidan uppdaterad: 2014-12-11. Sidansvarig: stefan.andersson@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se