Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för mark och miljö

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Jordbearbetning

I centrum står markens fysikaliska egenskaper och processer, framför allt material- och energiflöden samt hur marken påverkas när den utsätts för krafter.

Vi bedriver grundläggande och tillämpad forskning om hur markegenskaperna påverkas av åtgärder som jordbearbetning, dränering/bevattning och jordförbättring. Forskningsstrategier utvecklas i syfte att skapa odlings- och bearbetningssystem, som säkrar tillfredsställande och ekonomisk växtproduktion och bevarar och förbättrar mark- och vattenresurser.

 
Sidan uppdaterad: 2015-09-29. Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se