Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för mark och miljö

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Mark/vattenlaboratoriet, sida 1


Andersson, Kenth
Laboratorieingenjör

Telefon:018-672655, 0703676505
E-post:kenth.andersson@slu.se
Ref.:Jordprover Markinventeringen. pH i vatten och kalciumklorid. TotalC och TotalN. Ammoniumacetatextraktion. Skyddsombud

Bergvall, Gunilla
Laboratoriechef

Telefon:018-672234, 0722-246624
E-post:gunilla.bergvall@slu.se

Jansson, Ann-Christine
Laboratorieassistent

Telefon:018-673466
E-post:ann-christine.jansson@slu.se

Navidi, Zahra
Laboratorieingenjör

Telefon:018-672380018-672252, 0703586585
E-post:zahra.navidi@slu.se

Sundgren, Margareta
Laboratorietekniker

Telefon:018-673487, 0703633575
E-post:margareta.sundgren@slu.se

 

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • webbredaktionen@slu.se • Om webbplatsen