Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för mark och miljö

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Växtskyddsmedel i typområden och åar

Växtskyddsmedel i nederbörd och luft

Typområden på jordbruksmark är ett undersökningsprogram som ingår i Naturvårdsverkets nationella miljöövervakning. Syftet med undersökningsprogrammet är att öka kunskapen om jordbrukets påverkan från växtskyddsmedel och växtnäring på yt- och grundvattenkvalitet.

Typområdena fungerar som exempelområden. En viktig del är att följa den långsiktiga förändringen över tiden. Miljöövervakningen av växtskyddsmedel omfattar bäckar i fyra små avrinningsområden (800-1700 hektar) som representerar fyra stora jordbruksregioner i Sverige.

Växtskyddsmedel provtas också i två lite större skånska åar. Vid en station på Söderåsen (Skåne) provtas regnvatten och luft och från och med år 2009 ingår även en station för regnvatten i Aspvreten som ligger på östkusten.

Läs mer om miljöövervakningen av växtskyddsmedel på KompetensCentrum för Kemiska Bekämpningsmedel (CKB). 

Länkar

Karta pesticider

 
Sidan uppdaterad: 2016-02-25. Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen