Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för mark och miljö

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Kvalificerad agronompraktik 2, 7,5 hp

Kursplan

Kurstillfället ges ej som fristående kurs

Detta är kursen för dig som vill ha praktik inom ditt blivande yrke som Agronom. Kursen ges under valfri tid på året och omfattar totalt 5 veckor. Under 4 av dessa veckor deltar du i arbetet på en arbetsplats. Den sista veckan ägnas åt att analysera, sammanställa och redovisa sina erfarenheter från praktikperioden. I kursen tilldelas du en akademisk handledare som stöd för frågor och diskussion.
Praktik på sommaren!? Observera att du då söker kursen redan den 15/3!

Förkunskapskrav

Minst 150 hp inom något av Agronomprogrammen samt kursen Kvalificerad agronompraktik 1.

Studieavgift för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz

16 875 SEK

Tid

3 sep 2012 - 20 jan 2013, 25%, Dag

Nivå
Avancerad
Ämne
Lantbruksvetenskap
Anmälningskod
SLU-10054
Ort
Ortsoberoende
Distans
Nej
Språk
Svenska

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för husdjurens utfodring och vård

Medansvariga

Institutionen för skoglig mykologi och patologi
Institutionen för mark och miljö
Institutionen för mikrobiologi
Institutionen för växtproduktionsekologi
Institutionen för ekonomi
Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap
Institutionen för livsmedelsvetenskap
Institutionen för energi och teknik
Institutionen för stad och land
Institutionen för husdjursgenetik
Institutionen för husdjurens miljö och hälsa

Kursledare

Jan Olofsson
Telefon: 018-671636
Epost: Jan. Olofsson@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • webbredaktionen@slu.se • Om webbplatsen