Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för mark och miljö

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Geologi och hydrologi, 5,0 hp

Kursplan

Kurshemsida

Inom denna kurs om geologi och hydrologi ges den grundläggande kunskap om berg, jord och vatten som behövs för ett hållbart nyttjande av naturresurser. Förutsättningarna ges av geologin med berg och jord. Vattnet ger den dynamiska kopplingen till biologin och är därtill vårt viktigaste livsmedel men har också betydelse som transportör av ämnen i naturen.

Kursens mål är att ge en introduktion till geovetenskaper samt att belysa hithörande processer och samband. Här behandlas de processer som leder till bildandet av mineral, berg- och jordarter. Det hydrologiska kretsloppet och vattenbalansen ingår liksom grundvattnets bildning, förekomst och nyttjande. Speciell tonvikt läggs på det svenska landskapets geologiska uppbyggnad och utveckling med tillhörande vattenresurser.

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande grundläggande behörighet samt Ma D, Fy A, Ke B, Bi B, SvB/Sv 2B, En A.

Studieavgift för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz

11 250 SEK

Tid

29 aug - 6 nov 2011, 35%, Dag

Nivå
Grund
Ämnen
Markvetenskap, Miljövetenskap
Anmälningskod
SLU-10143
Ort
Uppsala
Distans
Nej
Språk
Svenska

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för mark och miljö

Medansvariga

Institutionen för mark och miljö

Kursledare

Lars Lundin
Telefon: 018-671070
Epost: Lars.Lundin@mark.slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • webbredaktionen@slu.se • Om webbplatsen