Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för mark och miljö

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Agrosystem, 20,0 hp

Kursplan

Kurshemsida

Agrosystemkursen behandlar ett antal problemområden där utgångspunkten är jordbruket som ett ekosystem präglat av mänskliga ingrepp - ett agrosystem. Efter det att du genomfört kursen har du förmåga bedöma jordbrukets komplexa planeringssituation, såväl när det gäller den enskilde jordbruksföretagaren som industrins situation i förhållande till en uthållig produktion, jordbrukspolitik och internationell handel. Ett viktigt inslag i kursen är genomförandet av konkreta projekt med aktuellt intresse för näringen. I projektet arbetar du tillsammans med studenter med olika kompetens. I kursen får du möjlighet att träna dig inför yrkeslivet, professionella färdigheter som projektmetodik, rådgivning och träning i olika projektmetoder är viktiga moment i kursen.

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp varav 90 hp inom naturvetenskapligt eller samhällsvetenskapligt huvudområde inklusive genomfört kandidatarbete samt minst 10 hp lantbruksvetenskap från följande översiktskurser (motsvarande): - Lantbrukets animalieproduktion, 5hp - Lantbrukets ekonomi och politik, 5hp - Lantbrukets livsmedelsprodukter, 5hp - Lantbrukets växtproduktion, 5hp - Perspektiv på landsbygdsutveckling, 5 hp För agronomstudenter antagna före 1 juli 2007 gäller särskilda övergångsregler.

Studieavgift för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz

45 000 SEK

Tid

3 sep 2012 - 20 jan 2013, 65%, Dag

Nivå
Avancerad
Ämne
Lantbruksvetenskap
Anmälningskod
SLU-10376
Ort
Uppsala
Distans
Nej
Språk
Svenska

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för mark och miljö

Medansvariga

Institutionen för växtproduktionsekologi
Institutionen för ekonomi
Institutionen för livsmedelsvetenskap
Institutionen för energi och teknik
Institutionen för stad och land
Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Institutionen för husdjursgenetik

Kursledare

Anna Mårtensson
Telefon: 018-671222
Epost: anna.martensson@mark.slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • webbredaktionen@slu.se • Om webbplatsen