Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för mark och miljö

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Agrosystem, 20,0 hp

Kurstillfället ges som fristående kurs

Agrosystemkursen behandlar ett antal problemområden där utgångspunkten är jordbruket som ett ekosystem präglat av mänskliga ingrepp - ett agrosystem. Efter det att du genomfört kursen har du förmåga bedöma jordbrukets komplexa planeringssituation, såväl när det gäller den enskilde jordbruksföretagaren som industrins situation i förhållande till en uthållig produktion, jordbrukspolitik och internationell handel. Ett viktigt inslag i kursen är genomförandet av konkreta projekt med aktuellt intresse för näringen. I projektet arbetar du tillsammans med studenter med olika kompetens. I kursen får du möjlighet att träna dig inför yrkeslivet, professionella färdigheter som projektmetodik, rådgivning och träning i olika projektmetoder är viktiga moment i kursen.

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp varav 90 hp inom naturvetenskapligt eller samhällsvetenskapligt huvudområde inklusive genomfört kandidatarbete samt minst 10 hp lantbruksvetenskap från följande översiktskurser (motsvarande): - Lantbrukets animalieproduktion, 5hp - Lantbrukets ekonomi och politik, 5hp - Lantbrukets livsmedelsprodukter, 5hp - Lantbrukets växtproduktion, 5hp - Perspektiv på landsbygdsutveckling, 5 hp För agronomstudenter antagna före 1 juli 2007 gäller särskilda övergångsregler.

Studieavgift för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz

45 000 SEK

Tid

3 sep 2012 - 20 jan 2013, 65%, Dag

Nivå
Avancerad
Ämne
Lantbruksvetenskap
Anmälningskod
SLU-10376
Ort
Uppsala
Distans
Nej
Språk
Svenska

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för mark och miljö

Medansvariga

Institutionen för växtproduktionsekologi
Institutionen för ekonomi
Institutionen för livsmedelsvetenskap
Institutionen för energi och teknik
Institutionen för stad och land
Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Institutionen för husdjursgenetik

Kursledare

Anna Mårtensson
Telefon: 018-671222
Epost: anna.martensson@mark.slu.se

Schema

SCHEMA AGROSYSTEM (LB0059) HT 2012 Version 4 sep 2012

Obligatoriska moment anges i fetskrift (se ytterligare info i kurshäftet samt under Länkar/kursinfo)

Understruket/alt. röd text=länk

Vecka 36 Projektupptakt/yrkesfokus

Tis 4/9

13.15 – 15.00 Kursstart: Registrering, fika, fotografering. Gabrielle Lagerkvist, Anna Mårtensson, Anders Larsolle, Ingrid Strid, Sebastian Hess, Per Sandin, Helena Röcklinsberg, Elinor Carlbrand. Sal: FU26

15.15-16.30 P: Introduktion projekt. Elinor Carlbrand Sal:FU26

Ons 5/9

10.15-11.15 Äldre studenters erfarenheter. Sal:O

11.15-12.00 P: Per Andersson, ledningskansliet ’Vad förväntas av projektarbetet?’ Sal:O

Tors 6/9

10.15-12.00 Yrkesetik HR Sal:O

13.15-16.00 Presentation av projekten. Projektbeställare (företag, organisationer) deltar. Närmare detaljer ges i samband med kursstart. Sal:O

Fre 7/9

10.00-12.15 Presentation av projekten. Projektbeställare (företag, organisationer) deltar. Närmare detaljer ges i samband med kursstart. Sal:O

Vecka 37

Tis 11/9

13.15-15.30 Presentation av projekten. Projektbeställare (företag, organisationer) deltar. Närmare detaljer ges i samband med kursstart. Sal:O

Ons 12/9 - fre 14/9 Studieresa Skara/Jönköping, Jordbruksverket. Aktuella frågor och uppmärksammade initiativ inom näringen belyses, fokus på yrkesroll.

Inlämning önskemål om projekt i FRONTER senast söndag 16/9

Vecka 38 Jordbruk som håller i längden

Må 17/9 Förslag gruppindelning projekt i Fronter ca kl 17

Tis 18/9

13.15 – 14.00 F: Introduktion AL, IS introducerar Instuderingsfrågor självrättande Sal:FU26

14.15-16 F: Jordbruk som håller i längden. Sarah Cornell, Swedish Resilience Center

Ons 19/9 Eget arbete/projekt

Tors 20/9

09.15 – 12.00 -

13.15-16.00 F: Fågelås – ett case. Cilla Mark-Herbert Sal:O

Fre 21/9

09.15 – 12.00 Eget arbete/projekt

13.15-16.00 Eget arbete/projekt

Vecka 39 Jordbruk som håller i längden

Tis 25/9

13.15-16.00 -

Ons 26/9

09.15 – 12.00 Film/diskussion: Från seminarieserien Framtidens lantbruk (AL, IS) Sal:O

1) Kan ett litet svenskt familjeägt företag göra global skillnad? Pär Larshans, hållbarhetschef på Max Hamburgerrestauranger AB.

2) Klimatskatt på kött och mjölk – ett effektivt klimatpolitiskt styrmedel? Fredrik Hedenus, Chalmers

13.15-17.00 Utbildningsinformation

Tor 27/9

09.15-12.00 F: Hur jobbar LRF med hållbarhetsfrågor? Jan Eksvärd Sal:O

13.15-16.00 F: Datainsamling och intervjuteknik, tips för dig som ska göra enkäter i projektet, Tuula Eriksson. Sal:O

Fre 28/9

13.15-15.00 F: Miljökommunikation, Hanna Bergeå Sal:O

Vecka 40 Projektboken, läsecirklar

Tis 2/10 Inläsning/projekt

Ons 3/10 Inläsning/projekt

Tors 4/10

09.15-12.00 F/Ö: Introduktion läsecirklar Elinor, test arbetsstilar, gruppkontrakt. Elinor Carlbrand Sal: Loftets hörsal + Stora sal

13.15-17.00 Läsecirklar/tvärgrupp EC, GL. Sal: EU20, EU33, EU34, EU37

Fre 5/10

8.15-12.00 Läsecirklar/tvärgrupp. EC, GL Sal: EU20, EU33, EU34, EU37

13-15-17.00 Läsecirklar/tvärgrupp. EC, GL Sal: EU20, EU33, EU34, EU37

Vecka 41 Etik

Tis 9/10

13.15-15.00 F: Introduktion till etikblocket, debattartikel (fall 1) ut, examinationsuppgift för betyg 4-5 på Fronter Sal:O

Ons 10/10

9.15-12.00 F: Djuretik/Helena Sal:O

Tors 11/10 Anmälan grupp i Fronter

08.15-10.00 Etikseminarium Grupp 1+2 Sal:EU34 (1), EU38 (2)

10.15-12.00 Etikseminarium Grupp 3+4 Sal:EU34 (3), EU38 (4)

13.15-15.00 Etikseminarium Grupp 5+6 Sal:EU34 (5), EU38 (6)

15.15-17.00 Etikseminarium Grupp 7+8 Sal:EU34 (7), EU38 (8)

9-16 ”Drop in” hos Gabrielle och Anna (anmälan i Fronter) alt 10/10

Fre 12/10

09.15-12.00 Ett case. Helena Röcklingsberg. Sal FU26

13.15–16.00 F: Systems Thinking/Sustainable development , Sri Sal: FU26

Vecka 42 Etik

Tis 16/10

13.15-15.00 F: Argumentationsanalys/Per Sal:O

Ons 17/10

9.15-12.00 F: Miljöetik/Per Sal:O

Tors 18/10

13.15-15.00 F: Agraretik/Per Sal:L

Fre 19/10 Anmälan grupp i Fronter

08.15-10.00 Avslut etik, Hearing. Grupp 1, 2 Sal:Hebbe (1)+ Prima (2)

10.15-12.00 Avslut etik, Hearing. Grupp 3, 4 Sal:Hebbe (3)+ Prima (4)

13.15-15.00 Avslut etik, Hearing. Grupp 5, 6 Sal:Hebbe (5)+ Prima (6)

Per och Helena

Vecka 43 Avslut etik

Tis 23/10

Ons 24/10

Fall (1) etik in, debattartikel in för betyg G, examinationsuppgift 1 för betyg 4-5 in

Tors 25/10

Projekthalvtidsredovisningar förberedelse

Fre 26/10

09.15-12.00 Projektarbeten, aktuell status, genomgång (SWOT, tidsplan, studentopponenter) GL, AM Sal:O

Vecka 44 Projekthalvtidsredovisningar

Tis 30/10

13.15-17 Projektarbeten, aktuell status, genomgång (SWOT, tidsplan, studentopponenter) AM Sal: A2034 (MVM-huset)

13.15-17 Projektarbeten, aktuell status, genomgång (SWOT, tidsplan, studentopponenter) GL Sal: A241 (BioC)

Ons 31/10

Tors 1/11

Loggbok in (FRONTER)!

Fre 2/11 Undervisningsfritt

Vecka 45 Analys av lantbrukssystem

Tis 6/11

13.15-15.00 Introduktion till kursblocket Analys av lantbrukssystem. Fallintro (Fall 2): Livscykelanalys (LCA) av jordbruksprodukt. Examinationsuppgift för betyg 4-5 på Fronter. F: Analys av lantbrukssystem. Ingrid Strid Sal:O

Ons 7/11

9.15 – 12.00 F: LCA metodik. Ingrid Strid Sal:O

Tors 8/11 Excelövning - examinationsgrundande för betyg 3. Anmälan fm/em i Fronter

9.15-12.00 Ö: Excelövning. AL. Datorsal Bib 1+2

13.15-16.00 Ö: Excelövning. AL. Datorsal Bib 1+2

Fre 9/11

Projekt/Eget arbete med examinationsuppgift betyg 4-5

Vecka 46 Analys av lantbrukssystem

Tis 13/11

13.15-15.00 F: Produktionssystem för bioenergi. Per-Anders Hansson Sal:FU26

Ons 14/11

Projekt/ Eget arbete med examinationsuppgift betyg 4-5

Tors 15/11 LCA-övning - examinationsgrundande för betyg 3. Anmälan fm/em i Fronter (kan göras på egen hand)

9.15-12.00 LCA-övning. IS. Sal:Mar 96, Mar 106 (Gamla Markvetenskapshuset)

13.15-16.00 LCA-övning.IS. Sal:Mar 96, Mar 106 (Gamla Markvetenskapshuset)

9-16 ”Drop in” hos Gabrielle och Anna (anmälan i Fronter)

Fre 16/11 Projekt/Eget arbete med examinationsuppgift betyg 4-5

Vecka 47 Avslut Analys av lantbrukssystem

Tis 20/11 Projekt/Eget arbete med examinationsuppgift betyg 4-5

Ons 21/11 Inlämning eget arbete, examinationsuppgift 2 betyg 4-5

Tors 22/11 Anmälan i Fronter

09.00–16.15Videoövningar (ca 1 tim/grupp) Sal: C213 , C216 (BioC)

Fre 23/11 Anmälan i Fronter

09.00–16.15 Videoövningar (ca 1 tim/grupp) Sal: C213 , C216 (BioC)

Vecka 48 Global livsmedelsförsörjning

Tis 27/11

13.15 – 16.00 Intro fall 3 Global livsmedelsförsörjning och artiklar till seminarium.

F: ”Introduction Global livsmedelsförsörjning- Global Food Security- A Global Issue”. Sebastian Hess. Sal: O

Examinationsuppgift Global livsmedelsförsörjning för betyg 4-5 på Fronter

Ons 28/11

9.15 – 12.00 F: “Selected economic problems from the reading list in focus”. SH. Sal: O

Tors 29/11

10.15-12.00 F: Hur ska vi försörja världen? (exempel från Afrika, Asien, Sydamerika). Karin Höök, Naturskyddsföreningen (The Swedish Society for Nature Conservation). Sal: O

13.15- 16.00 F: “Introduction to potential economic solutions for Global Food Security”. SH. Sal:O

Fre 30/11

Vecka 49 Global livsmedelsförsörjning

Tis 4/12

13.15-16 Ö: Course open space congress “Acting Now on Global Food Security” . SH Sal: O + Mar 71, 77, 79 (Gamla Markvetenskapshuset)

Ons 5/12

P: Projektredovisningar, förberedelsetid

Tors 6/12

P: Projektredovisningar, förberedelsetid

Fre 7/12

P: Projektredovisningar, förberedelsetid

Vecka 50 Avslut Global livsmedelsförsörjning

Tis 11/12

Ons 12/12

Examinationsuppgift 3 Global livsmedelsförsörjning för betyg 4-5 in (Fronter)

Tors 13/12

09.15-16.00Avslut Global Food Security (1 tim obl. närvaro, då gruppen redovisar). Gruppvis muntlig redovisning based on small groups presentations (Seminar; instructions follow during first lecture) SH. Sal: O

Fre 14/12

Studiebesök Svensk mjölk?Anmälan i fronter

Vecka 51 Projektredovisningar

Tis 18/12

13.15-16.45 P: Projektredovisningar för de grupper som har medlemmar som har giltiga skäl utebli efter jul. Sal:O

Ons 19/12

P: Projektredovisningar, förberedelsetid

Tor 20/12

P: Projektredovisningar, förberedelsetid

Fre 21/12

P: Projektredovisningar, förberedelsetid

17.00 Senast inlämning projektarbete (i FRONTER), mailas till opponentgruppen

Vecka 2 Projektredovisningar

Tis 8/1 Förberedelse opponentskap

Ons 9/1 Förberedelse opponentskap

Tor 10/1

9.15-16.00 P: Projektredovisningar. Gabrielle + Anna. Sal:O

Fre 11/1

9.15-16.00 P: Projektredovisningar. Gabrielle + Anna. Sal EU31 (HVC)

Senast anmälan till kursfest i Fronter!

Vecka 3 Projektrevision

Tis 15/1

P: Projektrevisioner

Ons 16/1

P: Projektrevisioner

Tor 17/1

In slutversion projektet PDF

17- 24 Kursfest, alla hjälper till, stipendieutdelning "Bästa projekt"

Loggbok inLitteratur/länkar

Här hittar du kursens litteraturlista och tips på användbara länkar

Projekt

Projektledning
Bo Tonnquist
978-91-523-1265-0

Jordbruk som håller i längden

Jordbruk som håller i längden
Formas fokuserar
Finns att köpa hos Anne Olsson, kurssekreterare för 30 kr (Anne sitter på markplan i MVM-huset)

Livscykelanalys
Rydh, Lindahl och Tingström
987-91-44-02447-9
Referenslitteratur

Fågelås - ett case, 20 september
Littertur att läsa inför Fågelås - ett case 20 september finns i mappen Kursmaterial i Fronter

Etik

Ethics of Animal Use
P. Sandoe & Stine B Christiansen (ed). 2008
Urval (utdelas)

Djuren – i människans klor
B. Johansson (red.). Formas 2005.
Urval (utdelas)

Länkar

Kursinfo

Kurshäfte

PPt föreläsningar

Per Andersson 6 sep

Växt och miljö, Carin Bunnvik, SJV 14 sep

Film + gruppdiskussion 26 Sept

Utvärdering

Kursutvärderingen är nu avslutad, här hittar du sammanställningen.

Kontakt

Kursledare

Gabrielle Lagerkvist
hgen, nöt
Gabrielle.Lagerkvist@slu.se
018-673135, 0705-671873

Anna Mårtensson
mark och miljö, avd för biogeokemi-miljöanalys, box 7014
Anna.Martensson@slu.se
018-671222

Kursadministratörer

Anne Olsson
mark och miljö, kurssekretariat
Anne.Olsson@slu.se
018-671275

Lärare

Anders Larsolle
energi och teknik, lantbrukets teknik och system
anders.larsolle@slu.se
018-673446, 070-6997974

Ingrid Strid
energi och teknik, lantbrukets teknik och system
Ingrid.Strid@slu.se
018-671559

Per Sandin
agrara odlingssystem
per.sandin@slu.se
018-673342

Helena Röcklinsberg
hmh, miljö, omsorg och djurhälsa
Helena.Rocklinsberg@slu.se
018-671610

Sebastian Hess
ekonomi, agri-food policy
Sebastian.Hess@slu.se
018-671703

Elinor Carlbrand
institutionen för stad och land, landsbygdsutveckling
Elinor.Carlbrand@slu.se
018-671443

Föreläsare

Cecilia Mark-Herbert
fek/nek fo
cecilia.mark-herbert@slu.se
018-671709

Hanna Bergeå
sol, miljökommunikation
Hanna.Bergea@slu.se
018-672182

Studentrepresentant

Camilla Broms
cabr0003@stud.slu.se

Kursplan

LB0059 Agrosystem, 20 hp

Agrosystems

Kursen ges i Agronomprogrammet - ekonomi, Agronomprogrammet - husdjur, Agronomprogrammet - landsbygdsutveckling, Agronomprogrammet - livsmedel och Agronomprogrammet - mark/växt

Kursplan fastställd: 2009-12-11  (Gäller mellan ht 2010 och ht 2012)

Versionshistorik:     1.  ht 2010  -  ht 2012
2.  vt 2013  -  

Ämne: Lantbruksvetenskap

Utbildningens nivå: Avancerad nivå

Fördjupning: Kurser på avancerad nivå med endast kurser på grundnivå som förkunskapskrav, totalt minst 120 hp varav minst 90 hp inom något av relevanta huvudområden/ämnen. (A1N)

Betygsskala: 5 / 4 / 3 / U
Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Förkunskapskrav:
Kunskaper motsvarande 120 hp varav 90 hp inom naturvetenskapligt eller samhällsvetenskapligt huvudområde inklusive genomfört kandidatarbete samt minst 10 hp lantbruksvetenskap från följande översiktskurser (motsvarande):
- Lantbrukets animalieproduktion, 5hp
- Lantbrukets ekonomi och politik, 5hp
- Lantbrukets livsmedelsprodukter, 5hp
- Lantbrukets växtproduktion, 5hp
- Perspektiv på landsbygdsutveckling, 5 hp

För agronomstudenter antagna före 1 juli 2007 gäller särskilda övergångsregler.

Mål:
Kursen syftar till att behandla problemområden och träna färdigheter som är relevanta för alla agronomer. Efter genomgången kurs ska studenten kunna
- redogöra för lantbrukssektorns interaktion med miljön och samhället, även internationellt, samt för landsbygders mångfald i tid och rum,
- redogöra för och analytiskt granska begreppet hållbar utveckling och systembegreppets olika betydelser samt förmåga att använda systemanalys, särskilt angående lantbrukssektorns hållbara utveckling,
- visa förmåga att självständigt formulera relevanta problem relaterade till lantbruks- och landsbygdssektorn samt att med yrkesmässiga och vetenskapliga metoder inom givna ramar analysera problemen samt föreslå och kritiskt utvärdera olika lösningar,
- kunna kommunicera kunskaper och ställningstaganden med olika målgrupper; särskilt visa retorisk förmåga att både muntligt och skriftligt kunna argumentera för en ståndpunkt och kunna intressera även de som inte är insatta i området,
- visa insikter om vad det innebär att arbeta med kommersiell verksamhet, offentlig förvaltning, kunskapsförmedling och intresseorganisationer inom lantbrukssektorn och angränsande områden,
- visa förmåga att identifiera och analysera olika parters intressen och maktförhållanden inom de agrara systemen samt förmåga att väga samman ekonomiska, kvalitets- och miljömässiga samt etiska aspekter för att konstruktivt kunna hantera målkonflikter,
- visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning, särskilt ledarskap i projekt och processer.

Innehåll
Kursen behandlar ett antal för en agronom relevanta problemområden och metoder där jordbruket, landsbygden och livsmedelsbranschen ses som komplexa system, agrosystem. Kursen ska kännetecknas av och utveckla förmågan till helhetssyn, tvärvetenskap och god kommunikation.

Projektarbete
Ett viktigt inslag i kursen är genomförandet av konkreta projekt med aktuellt intresse för näringen där studenter från olika inriktningar arbetar tillsammans. Projektet löper över hela kurstiden. För projektarbetet finns en handledare inom SLU och en extern projektägare.

I samband med projektarbetet uppmärksammas i föreläsningar och övningar olika aspekter kring projektledning och grupprocesser. Projektarbetet utvärderas löpande och med uppföljning av själva arbetsprocessen.

Systemanalys och hållbar utveckling
Med ett kritiskt förhållningssätt beskrivs och analyseras begreppet hållbar utveckling, dess innebörd och underliggande utgångspunkter i några vanligt förekommande tolkningar.

Utifrån olika perspektiv betraktas lantbrukssektorn som en mängd system, vilka är beroende av varandra i varierande grad. Systemanalytiska metoder och modeller används för att beskriva och analysera dessa komplexa system. Fokus ligger här på det konceptuella planet. Aktuella problem relaterade till hållbar utveckling inom lantbrukssektorn behandlas utifrån ett systemperspektiv. Olika lösningsförslag värderas med systemanalytiska metoder för att möjliggöra bedömningar med helhetssyn. Hur modellerna påverkas av olika faktorer diskuteras.

Kursen innehåller följande moment:
- problemanalys utifrån aktuella problem inom hållbar utveckling,
- systemanalysens synsätt, begreppsapparat och teori,
- systemvetenskaplig arbetsmetodik, inklusive livscykelanalys
- tillämpningar med exempel från aktuella problem relaterade till hållbar utveckling, global livsmedelsförsörjning, energi och miljö, gårdssystem eller liknande (se fallarbeten).

Fallarbeten
Fyra fallarbeten ingår i kursen. Det systemanalytiska angreppssättet används i ett eller flera av fallarbetena. Olika generiska kompetenser och yrkesförutsättningar uppmärksammas i föreläsningar, övningar och vid examinationen:
- Populärvetenskaplig skriftlig presentation
- Rådgivarroll och myndighetsroll
- Muntlig presentation med individuell feedback
- Konflikthantering, argumentation

Studenterna organiseras i grupper av kursledningen där blandad kompetens eftersträvas. Grupperna väljer aktuell information av intresse ur ett agrosystemperspektiv, inom följande tematiska ramar eller andra aktuella ämnesområden som fastställs av kursledningen:
- Gårdsperspektiv
- Global livsmedelsförsörjning
- Energi och klimat
- Djur- och miljöetik

Genomförande
    Schemalagda aktiviteter Timmar Obligatorisk
     - Föreläsningar ca 75
     - Övningar ca 50 Ja
     - Handledning och redovisning av projektarbete ca 40 Ja
     - Studiebesök ca 30 Ja
     - Seminariearbete ca 10 Ja
     - Debatter ca 10 Ja
     - Examination och utvärdering ca 15
    Gruppaktiviteter utanför schemalagd tid
     - Projektarbete i grupp ca 110
    Självstudier utanför schemalagd tid
     - Litteraturstudier ca 100
     - Projektarbete ca 100

    Totalt ca 540

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs:
Godkänd skriftlig och muntlig del- och slutredovisning av projektarbetet enligt projektägarens och handledarens instruktioner.
Godkända skriftliga prov och inlämningsuppgifter för teori- och metodfrågor inom projektledning, systemanalys och hållbar utveckling.
Muntliga och skriftliga redovisningar, individuellt och i grupp, av fyra fallarbeten, varav minst ett fall ska nyttja systemanalytiska metoder.
Godkänt deltagande i obligatoriska moment.

  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinator rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.

Övriga upplysningar
Kursen ges på deltid (67%) och är en gemensam, obligatorisk kurs för studerande på agronomprogrammen (antagna efter den 1 juli 2007). Kursen ges i nära samarbete med näringsliv, myndigheter och organisationer i form av projekt med externa uppdragsgivare.

Kursen genomförs vanligtvis i årskurs 4, som inledning på den avancerade nivån. Kursen förutsätter att kandidatarbete (självständigt arbete, G2E) har genomförts, men det behöver inte vara slutgiltigt godkänt innan Agrosystemkursen påbörjas.

Kursen kan inte ingå i en examen samtidigt med Agrosystem, 30 hp (ÖÄ0316, LB0006, LB0009, LB0034).

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande
Institutionen för mark och miljö.

Medansvariga
Institutionen för växtproduktionsekologi
Institutionen för ekonomi
Institutionen för livsmedelsvetenskap
Institutionen för energi och teknik
Institutionen för stad och land
Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Institutionen för husdjursgenetik

Ort
Uppsala


Kompletterande uppgifter
Fastställd av: Grundutbildningsnämnden, Fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap
Ersätter: ÖÄ0316, LB0006, LB0009, LB0034


SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se