Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för mark och miljö

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Marken i odlingen, 15,0 hp

Kursplan

Kurshemsida

Kursens mål är att ge fördjupade och samtidigt praktiskt tillämpbara kunskaper om hur odlingsåtgärder inom växtnäringsförsörjning, jordbearbetning, markvattenreglering och precisionsodling påverkar marken, grödan och miljön. Kursen behandlar grundläggande markmekaniska begrepp, dränering och bevattning, markpackning och markstrukturfrågor. Vidare behandlas organiska och oorganiska gödselmedel, försurningsprocesser och kalkning samt metoder för att platsspecifikt analysera inomfältsvariationer och bedöma odlingsåtgärder. Vid tillämpningsövningar tränas gödsling- och kalkningsplanering och studenterna ges färdighetsträning i utformning av system för dränering, bevattning och jordbearbetning. Vid en 3-dagars studieresa belyses tillämpningar och aktuella frågeställningar inom kursens ämnesområden.

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp, varav 90 hp biologi eller 90 hp markvetenskap. Detta ska inkludera 15 hp växtproduktion och 15 hp markvetenskap. Kunskaper motsvarande engelska B och svenska B.

Studieavgift för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz

33 750 SEK

Tid

21 jan - 31 mar 2013, 10hp, 50%, Dag
2 apr - 9 jun 2013, 5hp

Nivå
Avancerad
Ämnen
Markvetenskap, Biologi
Anmälningskod
SLU-30115
Ort
Uppsala
Distans
Nej
Språk
Svenska

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för mark och miljö

Kursledare

Helena Aronsson
Telefon: 018-672466
Epost: helena.aronsson@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • webbredaktionen@slu.se • Om webbplatsen