Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för mark och miljö

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Markvetenskap, 10,0 hp

Kursplan

Kurshemsida

Kursen behandlar markens uppbyggnad, mineralogi samt dess grundläggande fysikaliska, kemiska och biologiska egenskaper och reaktioner. Hit hör funktioner som reservoar för vatten och närsalter för växtlighetens behov och dess funktion i det geokemiska kretsloppen. Viktiga markprocesser som behandlas är vittring, vattnets bindning och rörelse, jonbytesreaktioner, försurning-kalkning, utlakning samt humus- och jordmånbildning.

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande minst 5 hp matematik, minst 15 hp kemi samt totalt minst 15 hp inom ämnesområdena geologi/hydrologi/biogeofysik/markvetenskap.

Studieavgift för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz

22 500 SEK

Tid

26 mar - 1 jun 2012, 65%, Dag

Nivå
Grund
Ämnen
Markvetenskap, Miljövetenskap
Anmälningskod
SLU-40056
Ort
Uppsala
Distans
Nej
Språk
Svenska

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för mark och miljö

Medansvariga

Institutionen för mark och miljö

Kursledare

Magnus Simonsson
Telefon: 018-671272
Epost: magnus.simonsson@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • webbredaktionen@slu.se • Om webbplatsen